– Vil tape både kontrakter og arbeidsplasser

Strømutgiftene til de toneangivende kjøttbedriftene på Sørlandet har i løpet av våren og sommeren gått fra vondt til verre. Nå er smertegrensa for lengst nådd. Av Per A. Sleipnes For… Les mer

Strømutgiftene til de toneangivende kjøttbedriftene på Sørlandet har i løpet av våren og sommeren gått fra vondt til verre. Nå er smertegrensa for lengst nådd.

Av Per A. Sleipnes

For bedriften Svindland AS var kostnadene pr. kilo produsert ferdigvare i første kvartal i år på hele fire kroner, tre kroner mer enn i tilsvarende periode i fjor. Nå forventer og forlanger daglig leder Rune Svindland at myndighetene kommer på banen og yter en eller annen form for strømstøtte.

Minus på bunnlinjen

– Første kvartal i år hadde vi godt og vel en halv million kroner mer i strømutgifter sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det bidrar til en minus på bunnlinjen på 300 000 kroner etter årets tre første måneder. I fjor hadde vi et tilsvarende beløp i pluss. Nå må noe skje. De tre kronene vi betaler mer i år for strøm pr. kilo produsert vare, må tas inn et sted og eneste mulighet er prisøkning. Men det bidrar til å svekke vår konkurransekraft sammenlignet med bedrifter som driver virksomhet nord for Sognefjorden i områder med langt billigere strøm. Dette burde opplagt være en sak for våre konkurransemyndigheter, mener Rune Svindland.

Lokale strømtiltak

Han ser at myndighetene tar grep overfor andre grupper som lider på grunn av den galopperende strømprisen, mens små og mellomstore bedrifter blir oversett.

– Som ren spekematbedrift blir vår bedrift ekstra hardt rammet ettersom bl.a. klimarom krever kontinuerlig strømtilførsel. Utbyggings- og moderniseringsplaner kan og vil bli satt på vent som følge av denne prekære situasjonen, fastslår han.

Det som derimot ikke settes på vent i hans bedrift er «lokale» tiltak for å redusere strømkostnadene. Svindland har allerede på plass et system der en batteripakke på 320 kilowatt lades opp i perioder på døgnet, fortrinnsvis om natten, når strømmen er noe billigere. Denne strømmen blir så brukt på dagen for å kompensere noe.

Ikke ENOVA-støtte

– Hva med solceller? Flere og flere bedrifter også i kjøttbransjen vurderer slike i bestrebelsene på å få ned strømkostnadene.

– Også her har vi ting på gang. Vi har startet et prosjekt som vi satser på skal materialisere seg i solceller på hele taket her på anlegget. Problemet er at ENOVA ikke gir støtte til industrien i forbindelse med slike tiltak. Men vi har heldigvis et styre som er positive og framoverlent. Svindland-styret har vendt tommelen opp for denne satsingen og det er jeg glad for, sier Rune Svindland.

I år vil Flekkefjord-bedriften få totale strømkostnader på rundt fire millioner kroner om ikke noe skjer.

– Respektløst

Noen mil lenger vest i samme fylke, sliter også kjøtt- og slakteribedriften Jens Eide AS med ekstreme energikostnader. Lillesand-bedriften ligger an til å måtte betale nesten ti millioner kroner for strøm i år, mot 1,5 millioner i fjor.

– Det som nå skjer vil jeg kalle respektløst av våre myndigheter. Det er både skuffende, provoserende og meningsløst. At man ikke kan frakte, leie, eie og fordele strømprisen likt over hele landet, er fullstendig uforståelig, sier Jens Eide, daglig leder Jens Eide AS.

Akkurat nå er det ikke økonomisk mulig å utvikle bedriften videre. Han opplever situasjonen som dypt urettferdig.

– Mitt utgangspunkt er at det må være tilnærmet likhet når det gjelder strømpriser i Norge. At det jevnes ut for hele landet. At regjeringen kan være så ansvarsløse at de ikke griper fatt i dette, begriper jeg ikke. Jeg har truffet olje- og energiministeren Terje Aasland flere ganger, og han er en fornuftig mann som jeg alltid har respektert. Hvordan kan han sitte stille og se på dette? At vi skal bli så til de grader forskjellsbehandlet? Er dette prisen for at Europa skal ha billigere strøm, spør Eide.

Forståelse fra konkurrenter

Sørlandsbedriftene møter for øvrig stor forståelse fra konkurrenter i kjøttbransjen. Både i Grilstad AS og i Nortura har de stor sympati for Eides og Svindlands strømpris-utfordringer.

– Jeg skjønner Jens Eide svært godt. Dette er ikke greit, sier konserndirektør Jørgen Wiig i Grillstad AS til avisa Fædrelandsvennen. Strømprisen er tema også hos oss og diskuteres løpende. Så er det en del av bildet at vi har to anlegg på riktig side i nord, og to store anlegg på den andre siden i Stavanger og Brumunddal. Vi vet hva Jens Eide snakker om. For vår del forsøker vi i den grad det er mulig å jevne ut prisene. Men Jens ligger jo på det verst tenkelige stedet. Vi kan ikke ha det slik, sier Wiig.

Nortura, som har 32 produksjonsanlegg over hele landet, vet også hvilke vansker den høye strømprisen skaper i sør.

– Jeg skjønner Jens Eide godt. Han er en dyktig slakter og produsent som ivaretar viktige nisjer, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes.

Siste saker