Nedover for villsvinstammen i Sverige

Nedover for villsvinstammen i Sverige Tallet på trafikkulykker med villsvin i vårt naboland gikk ned fra 2020 til 2021. Mer effektiv jakt kan være en av årsakene til dette, melder… Les mer

Nedover for villsvinstammen i Sverige

Tallet på trafikkulykker med villsvin i vårt naboland gikk ned fra 2020 til 2021. Mer effektiv jakt kan være en av årsakene til dette, melder ATL i Sverige.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I Stockholm var det 200 og i Skåne 357 færre villsvinulykker i trafikken i 2021 enn året før. Unntaket fra denne nedgangen i statistikken er Gävleborg og Dalarna.

– Oppfatningen fra SLUs side er at villsvinstammen minker i de fleste svenske fylker (län). Færre trafikkulykker indikerer en mindre villsvinstamme, sier Henrik Thurfjäll til ATL. Han forsker på villsvin.

Det er uklart kva som er grunnene til nedgangen. Historisk sett har vintrer med kulde og mye snø ført til redusert stamme, men den koplinga ser ikke Henrik Thurfjäll som den riktige nå.

Forskeren tror likevel at stammen kommer til å øke i framtiden.

LRF deler oppfatninga av at villsvinstammen trolig er redusert.

– Bildet av færre trafikkulykker med villsvin er sann, og det er kanonbra at disse ulykkene går ned. Men dessverre finnes det ingen forbindelse mellom færre trafikkulykker og de skader som villsvinene gjør på jordbruksmark, sier viltekspert ved LRF, Anders Wetterin, til ATL.

Siste saker