Virtuell kommunikasjon guider kjøttkundene

Virtuell kommunikasjon guider kjøttkundene KØBENHAVN Transparent og visuelt innsyn i produksjonsforholdene kan være en vei å gå for å styrke omdømmet til moderne dyrehold. Gjennom VR-briller får kunden mulighet til… Les mer

Virtuell kommunikasjon guider kjøttkundene

KØBENHAVN Transparent og visuelt innsyn i produksjonsforholdene kan være en vei å gå for å styrke omdømmet til moderne dyrehold.

Gjennom VR-briller får kunden mulighet til å følge hvordan dyrene beveger seg på beite.

Nye tekniske verktøy muliggjør for forbrukerne å kikke direkte inn i dyrenes tilværelse og miljø. To nordiske prosjekt, basert på Virtuell Reality, bidrar til å styrke den positive fortellingen knyttet til dyrehold og kjøttproduksjon.

Datasimulert virkelighet

Gjennom Virtual Reality (også kalt VR eller datasimulert virkelighet) blir det nå mulig for forbrukeren på egen hånd skape seg en oppfatning om produksjonsforholdene og miljøet bak kjøttstykket som er eksponert i butikkhyllen.

Det danske selskapet Friland, som er Europas største økologiske kjøttprodusent av gris og storfe, har siden 2017 hatt ett omfattende samarbeid med dagligvarekjeden REMA 1000 (cirka 320 butikker i Danmark). Gjennom samarbeidet gis butikkunden anledning til med egne øyne å se hvordan dyrene, i dette tilfellet griser, lever utfra de økologiske kravene som stilles.

Troverdig

– REMA 1000 ville på en troverdig måte vise og kommunisere verdier og standarder ute hos bonden som produserer økologisk, forteller Maria Bast, markedssjef hos Friland.

Prosjektet er godt i gang og 50 REMA-butikker i Danmark omfattes av den virtuelle kampanjen.

Kjøttproduksjon har de siste årene blitt koblet til debatt knyttet til helse, dyrevern og i stadig større grad til klimautfordringer. Mange debattanter forsøker å nå fram med standpunkter som ikke alltid er like godt vitenskapelig underbygde. En hel del debattinnlegg og kritikk bygger på følelser og aktuelle trender knyttet til næringsmidler og forbruk av disse. For forbrukerne kan det være svært forvirrende å ofte måtte vurdere hva som kan være korrekt og hva som kan være feil i debatten.

– For oss er det svært viktig å hele tiden kommunisere gjennomsiktig og gi forbrukerne mulighet til på nært hold å følge dyreholdet, sier Maria Bast, markedssjef
hos Friland.

Nærhet

– Vi merker ikke noen form for negativ kjøttdebatt innenfor vårt segment – økologisk kjøtt. Vi har en sterk status blant forbrukerne med hensyn til troverdighet. For våre forbrukere er det avgjørende at det finnes en transparens i hele produksjonskjeden fra bonde til bord. Spesielt om det som skjer ute på gården og på beitet, er det viktig å fortelle til forbrukerne, forklarer Maria Bast.

Den virtuelle kampanjen i butikken, innebærer at to Frilands-medarbeidere guider kunden i den virtuelle verden med fokus på økologisk dyrehold.

– Dette skjer gjennom VR-briller og en film der kunden gjennom brillene besøker gården og selv kan skape seg en oppfatning av virksomheten og om hvordan dyrene har det. Filmsnutten som vises er på mellom 45 sekunder og 60 sekunder.

Smaksprøver

– Hvilke muligheter til eksponering av virksomheten muliggjøres via VR-briller som ellers kan være vanskelig å formidle?

– Hele opplevelsen om hvordan dyrene beveger seg fritt i sitt naturlige miljø er vanskelig å oppleve på andre måter om man ikke personlig besøker gården. De reaksjoner vi har fått fra kunder, viser at mange verdsetter at dyrene har god plass og går fritt. Vi svarer dessuten på eventuelle spørsmål og byr på smaksprøver av Friland-sortimentet.

Vi sender også ofte live fra ulike gårder og det finnes GPS-tracking som viser hvor fritt dyrene beveger seg i sitt område.

– På hvilken måte påvirker denne digitalt baserte kommunikasjonsmåten troverdigheten?

– Man kan lage brosjyrer i det vide og brede og gi ut massiv skriftlig dokumentasjon, men det «slår» ikke film som forteller virkeligheten, understreker Maria Bast.

Positiv påvirkning

– Hvordan har kundene tatt imot initiativet?

– Vi har kun fått positiv respons. Antall besøkende og tallet på følgere både på Facebook og Instagram, har blitt fordoblet i løpet av et par måneder. I dag har vi i rundt 17 000 følgere på Facebook og 2000 på Instagram. Å positivt bidra til «storytelling» er en del av Frilands policy, og det er et ønskemål fra våre bønder å hele tiden kunne eksponere sin virksomhet og seg selv.

Bast sitt håp er at de som ser filminnslagene fra gårder og beitemarker, skal spre budskapet videre.

– Vi håper at bøndene blir en type ambassadører for Friland ved å fortelle fra utsiden sin opplevelse via VR-briller.

43 prosent

Rundt 43 prosent av den danske befolkningen handler i dag ofte eller alltid økologiske næringsmidler.

– Økologi er i sterk medvind. Selv om kjøttsalget totalt sett går ned, så øker salget av økologisk kjøtt med ni prosent årlig. Det skjer med andre ord en forskyvning blant kundene fra konvensjonelt til mer økologisk kjøtt.

VR-satsingen i butikk har kostet en del, men Maria Bast vil ikke tallfeste.

– Med tanke på vår investering, så vil vi i år oppnå positiv avkastning, avslutter Maria Bast.

Styrker budskapet

SKÅNE Med sin virtuelle kjøttmester, håper den svenske dagligvarekjeden City Gross å lettere å nå kunder i butikken for å fortelle om sitt spesielle kjøttkonsept.

I takt med en stadig større flyt av produktinformasjon, kan det være vanskelig å nå ut til dagligvarekundene. Skilt og informasjon om produktene forbigås ofte og for kjedene er det en utfordring å trenge igjennom med et ønsket budskap.

City Gross, som eies og drives av Bergendahls Food, har lansert opplegget i sin butikk i Skåne.

– Vi ønsker å løfte fram vårt brede utvalg av svensk kjøtt og tydeliggjøre at det stykkes i våre butikker. I forbindelse med at vi i fjor lanserte nye vakuum-forpakninger som gir bedre holdbarhet, merket vi at det ikke ble tydelig nok at kjøttet fortsatt var butikkstykket, forklarer Christian Callert, kommunikasjonssjef hos Bergendahls Food.

Endret oppførsel

Spørsmålet er så om kundene/forbrukerne er modne for virtuell kommunikasjon?

Magnus Söderlund er sjef for Centrum för Konsumentmarknadsföring ved Handelshögskolan i Stockholm.

– Denne type kommunikasjon kan gi en merverdi for de kundene som av ulike grunner ikke er flink til å kommuniserer med «virkelige» mennesker. Det finnes undersøkelser som viser at jo større del av vårt liv som tilbringes foran skjermer og gjennom automatiske tjenester, desto større blir behovet for å unngå å treffe andre mennesker «face-to face». Dess-uten er hverken faste skilt eller skjermer spesielt populære blant kundene. En virtuell satsing kan derimot oppfattes som ny og spennende, spesielt om den er interaktiv. Det taler for et økt behov for virtuell kommunikasjon i framtiden, mener Magnus Söderlund (bildet), sjef for Centrum för Konsumentmarknadsföring ved Handelshögskolan i Stockholm.

Han mener neste steg kan bli at skjermer med virtuelle budskap i butikkmiljøer og på offentlige steder, blir interaktive.

– Da åpner det seg muligheter som i dag finnes i forbindelse med webbasert handel, sier Magnus Söderlund.

Siste saker