Wester har blitt bondelags-medlem

Wester har blitt bondelags-medlem – I en tid der utfordringen står i kø både for bønder og kjøttforedlere, er det viktig å stå sammen. Derfor har jeg valgt å både… Les mer

Wester har blitt bondelags-medlem

– I en tid der utfordringen står i kø både for bønder og kjøttforedlere, er det viktig å stå sammen. Derfor har jeg valgt å både melde meg inn i Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Per A. Sleipnes

Terje Wester ønsker å bidra til at partene i landbruket jobber tettere sammen for å møte framtidens utfordringer.

Det er konsernsjef Terje Wester i Fatland-gruppen som sier dette. For noen uker siden hadde han en delegasjon fra Norges Bondelag sentralt på besøk på anlegget til Fatland Jæren. Tidligere har den nye lederen i småbrukarlaget besøkt bedriften. Disse besøkene var på alle måter så positive at Wester valgte å melde seg inn i de respektive lagene.

Men beslutningen ble ikke tatt kun på bakgrunn av disse besøkene. I forbindelse med NM i saueklipping tidligere i høst, ble nemlig Wester spurt av lederen i Rogaland Bondelag om medlemskap i bondeorganisasjonen kunne være aktuelt.

– Må stå sammen

– Jeg har i stadig større grad innsett at det er mer som samler enn hva som skiller oss som jobber på privat side kontra de interessene som bondelaget jobber for. I krevende tider for alle som lever av norsk landbruksproduksjon, må vi derfor stå sammen. Vi må ganske enkelt jobbe aktivt sammen for å øke stoltheten og framtidstroen blant norske bønder. Mitt bidrag er da bl.a. å jobbe tettere opp mot bondelaget ved å ha status som medlem, sier Wester.

Felles løsninger

Han peker på at en rekke av produsentene som leverer slaktedyr til Fatland-slakterier på Øst- og Vestlandet, er medlemmer av Norges Bondelag eller Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Hva ønsker du å oppnå med dette medlemskapet?

– Jeg ønsker å bidra til at partene i landbruket jobber tettere sammen for å møte framtidens utfordringer. Det kan være at vi nå blir flinkere til diskutere felles løsninger på konkrete problemer.

Respekt og kjærlighet

Dette er opplagt et klart verdivalg fra det største private kjøttkonsernet i Norge. Regner du med reaksjoner?

– Våre verdier har ligget fast hele veien. Det vil si respekten og kjærligheten til norsk landbruk. Den er det ingen som kan rokke ved – uavhengig av hvor jeg er medlem. Forhåpentligvis kan mitt engasjement i de to bondeorganisasjonene bidra til å manifestere nettopp dette.

Sitter på mye kunnskap

Vil det bli enklere å endre/justere markedsordningene i landbruket med deg som bondelagsmedlem?

– Om det blir enklere eller vanskeligere, har jeg vel ingen formening om. Det jeg kan si, er at vi i Fatland sitter på mye kunnskap knyttet til kjøttomsetning, kunnskap vi håper landbrukets organisasjoner kan dra nytte av i forbindelse med utforming av regelverk og reguleringsregime i landbruket.

Fortsatt konkurranse

Tror du Fatlands argeste konkurrent – Nortura – har sans for at konsernsjef Terje Wester blir bondelagsmedlem?

– Helt ærlig så tror jeg at Norturas folk har den samme tilnærming til dette som jeg har. Vi skal fortsatt konkurrere tøft på de områdene det er naturlig med sunn konkurranse, men så skal vi opptre samlet på områder som er til det beste for norske bønder. Jeg gjør absolutt ikke dette for å utfordre noen.

Tungt mediekjør

Terje Wester er opptatt av å få inn økt optimisme både i produsent- og foredlingsleddet. Tidvis tungt mediekjør den siste tiden har både vært demoraliserende og tungt å bære for mange bønder. Ikke minst var NRK-dokumentaren om overgrep i enkelte norske svinefjøs, drøy kost for mange aktører på produsentsiden. Konsernsjefen i Fatland er overbevist om at denne type avsløringer aktualiserer at kreftene på primærleddet samordnes.

Respekt

Har Norges Bondelag endret seg på noen måte de siste årene tror du? Rett og slett blitt flinkere til å erkjenne at det er dyktige aktører på privat side?

– Jeg kan kun snakke om det lokale bondelaget her i Rogaland og vil har gjennom mange, mange år hatt et knallgodt samarbeid. Dette har nok Norges Bondelag sentralt sett og tatt lærdom av. Men jeg er vel av den oppfatning at den grunnleggende respekten for aktørene på privat side alltid har vært til stede.

Medlem på 70-tallet

Det bør nevnes at Terje Wester ikke er helt fersk som medlem av bondelaget. På 70-tallet, svært tidlig i Westers karriere, jobbet han som avløser på en gård på Inderøy. Her ble han nærmest tvangsinnmeldt i BU av den tidligere bondelagslederen Ingjerd Værdal Verdal.

Verdt å merke seg er dessuten av Bjarne Undheim som var leder for Norges Bondelag fra 2002 til 2008, er en trofast Fatland-produsent og i mange år har levert sine slaktedyr til Fatland Jæren.

Siste saker