Ytterligere tiltak etter Bollestad-møte

I dag ble aktørene i svinenæringa kalt inn til landbruks- og matminister Olaug Bollestad for å diskutere tiltak for bedret dyrevelferd.

Bakgrunnen for møtet er NRK-dokumentaren Grisenæringens hemmeligheter som ble sendt forrige uke.

- Bollestad skal ha skryt for engasjementet og handlekraften hun nå viser. For bransjen er det av stor betydning at de politiske miljøene forstår hva vi har gjort, men også at de engasjerer seg videre i de nye tiltakene som nå iverksetter, sier styreleder i KLF, Ståle Gausen etter dagens møte.

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd (kjottbransjen.no - 19.06.2019)

Tidligere denne uken gjennomførte Bondelaget og KLF en samling for alle KLF-slakteriene. Alle slakterier var invitert, uavhengig av om de slakter gris eller ikke.

- Slakteriene ble presentert for innstramningene som nå kommer, og vi diskuterte løsninger og følgene tiltakene får for næringen. For KLF er det viktig at alle slakteriene forstår omfanget av det som nå er på gang, spesielt siden dyrevelferdsprogram nå blir lovfestet og etter hvert kommer på alle dyreslag.

Temaet for dagens møte med Bollestad var dyrevelferdsutfordringer i norsk svinenæring. De inviterte var Matmerk, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin, Nortura og KLF.

- Det viktigste som er avklart i dag at det blir en forskriftsfesting av dyrevelferdsprogrammet på gris, liksom vi allerede har på kylling. Det blir også forskriftsfestet kompetansekrav til svineprodusenten gjennom innføring av et obligatorisk e-læringskurs med etterfølgende prøve. Kurset er en obligatorisk del av dyrevelferdsprogrammet for gris, sier Gausen.

Veterinærene som gjør tilsyn i svinebesetningene skal også kurses ytterligere.

- Frem til nå har svinebesetninger med under 50 gris i året ikke vært inkludert i dyrevelferdsprogrammet. Bransjen er nå enige om at den nye grensen settes til kun ti griser. Har man mindre gris enn dette må det ansees som hobbydyrehold.

Slik dokumenteres dyrevelferden i norske svinebesetninger (Animalia.no)

I dag møtte landbruks- og matministeren hele svinenæringen for å diskutere dyrevelferdsutfordringer i norsk svinenæring. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

I dag møtte landbruks- og matministeren hele svinenæringen for å diskutere dyrevelferdsutfordringer i norsk svinenæring. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Bollestad sa i møtet at hun vil innføre kameraovervåking på alle slakterier. KLF har tidligere uttalt seg positivt det dette, all den tid personvernet ivaretas, at det blir streng regulering av hvem som får tilgang til opptakene og hvordan de skal brukes. Allerede i dag testes videoovervåking ut på noen av slakteriene som er medlem av KLF.

- Vi vil i tillegg komme med nye tiltak for alle de som jobber med levende dyr på medlemsslakteriene. Det er snakk om dyrebilsjåfører, de som jobber på fjøset i slakteriene, og frem til og med avliving og selvsagt dyrevelferdsansvarlig på slakteriene, sier Gausen.

- Når dyrevelferdsprogrammet og kompetansekravet nå blir forskriftsfestet, må alle slakteriene være klar over at om de ikke klarer å få produsentene inn i dyrevelferdsprogrammet, så er produsentene deres ute av næringen. Det er en ganske alvorlig sak, så dette må på plass.

Han minner om at alle slakteriene skal gjennomføre trekk for manglende deltakelse i dyrevelferdsprogrammet fra 1. juli i år, og oppfordrer samtidig de små slakteriene om å ta kontakt med KLF om de ikke har nok kapasitet og kompetanse internt eller ikke har tilgang på kvalifiserte veterinærer.
- KLF kan bistå med kompetansen som trengs. Det blir en kostnad, men det kan være en mulig løsning nå som ting må skje raskt.

Bollestad vil lovfeste dyrevelferdsprogam og kompetansekrav for svinebønder (regjeringen.no - 26.06.2019)

Siste saker