Ytterøykylling effektiviserer

Ytterøykylling effektiviserer Ytterøykylling skal bli mer effektive. Bedriften skal investere til sammen 30 millioner kroner i 2018 i effektiviseringstiltak og dyrevelferd. Stikkord i den sammenheng er automatisering i CutUp– skjærehall,… Les mer

Ytterøykylling effektiviserer

Ytterøykylling skal bli mer effektive. Bedriften skal investere til sammen 30 millioner kroner i 2018 i effektiviseringstiltak og dyrevelferd.

Stikkord i den sammenheng er automatisering i CutUp– skjærehall, økt kjølekapasitet, ny levendedyr-hall og ikke minst overgang til gassbedøving. Det siste skjer ved årsskiftet 2018/2019. I tillegg planlegges det utvidelse ved foredlingsanlegget.

Ytterligere utvidelser i slaktekapasitet er under planlegging, og fram mot 2023 vil samlede investeringer trolig komme opp i 50 millioner kroner.

Daglig leder Lasse Kjønstad (bildet) håper at disse moderniseringstiltakene i et femårs perspektiv skal bidra til en fordobling av omsetningen.

– Men jeg fokuserer mest på det som skal skje i år, videre utvikling kommer når behovet melder seg.

Samtidig som det effektiviseres, reduseres også arbeidsstokken med ca. 15 stk. Nedbemanningen vil ikke berøre noen av bedriftens fast ansatte.

Bedriften sysselsatte ved årsskiftet rundt 93 årsverk fordelt på vel 120 ansatte. Bedriften har om lag seks prosent av kyllingmarkedet i Norge, og omsatte i fjor for rundt 250 millioner kroner.

Siste saker