Ytterøykylling bygger nytt på Inderøy

Styret i Ytterøykylling AS har valgt Røra i Inderøy kommune som lokasjon for nytt slakteri. Ifølge daglig leder Lasse Kjønstad (bildet) er det flere forhold som har bidratt til at… Les mer

Styret i Ytterøykylling AS har valgt Røra i Inderøy kommune som lokasjon for nytt slakteri.

Ifølge daglig leder Lasse Kjønstad (bildet) er det flere forhold som har bidratt til at valget falt på Røra når selskapet valgte å flytte fra Levanger.

– Tilgang på kompetanse og produksjonsarbeidere har vært viktig. Det samme med tilgang til vann og rasjonelle logistikkløsninger. Også tidsrammen for mulig byggestart og oppstart av produksjon, var avgjørende i vårt valg, forklarer Kjønstad. Han legger til at det også forelå økonomiske vurderinger når valget falt på Røra og Inderøy kommune.

Byggestart til høsten

Videre arbeid vil bestå av blant annet detaljprosjektering av slakteriet og arbeid med finansiering av investeringen. De foreløpige planene legger til grunn byggestart høsten i år og planlagt byggetider på ca. 1 år.

– Beslutningen om å bygge nytt slakteri på Røra Næringspark vil bidra til å sikre Ytterøykylling som mottaker av kylling fra gårdbrukere på Innherred, og som god arbeidsplass for våre ansatte. Alle ansatte vil få tilbud om å@ fortsette ved det nybygde anlegget, presiserer Kjønstad.

Ønsket å være i Levanger

I utgangspunktet ønsket styret å fortsette virksomheten på Ytterøy i Levanger kommune. Men styret i Ytterøykylling innså at en slik utvidelse og investering ikke lot seg gjennomføre på Ytterøy.

– Egnet næringsareal i Levanger kommune var dessverre på beslutningstidspunktet ikke tilstrekkelig klargjort for bygging, innenfor de tidsrammer selskapet har for investeringen, påpeker Ytterøy-sjefen.

Riktig beslutning

For styret har dette vært en krevende avgjørelse, og de ser at dette gir konsekvenser for Ytterøy og Levanger Kommune. Styret er samtidig tydelig på at dette er en riktig og nødvendig beslutning for å sikre bedriftens framtid og utvikling.

Siste saker