Du er her: Forsiden / Om KLF / KLFs hederspris

KLFs hederspris

Kjøtt- og fjørfebransjens Hederspris har som formål å gi velfortjent honnør til en medlemsbedrift i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Alle medlemsbedriftene i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er aktuelle for prisen.

Alle medlemsbedriftene i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er aktuelle kandidater for hedersprisen. Juryen tar imot forslag på kandidater fra medlemsbedrifter, kunder, handelen og enkeltpersoner. Juryen kan også fremme egne kandidater.

Tidligere vinnere av prisen er:

2017 H. Mydland AS
2015 A. Idsøe AS
2005 Matbørsen AS
2004 Jens Eide Kjøttforretning AS
2003 Leiv Vidar AS
2002 Johs.Jacobsen Kjøtt
2001 Inderøy Slakteri/ Midt-Norge Slakteri
2000 Arne Børresen AS 
1999 Fatland-Skjeggerød AS
1998 Jens Eide AS
1997 Ådne Espeland AS
1996 Mørekjøtt AS
1995 Fatland-Gruppen
1994 Alf Strøm-Larsen AS
1993 John Munkhaugen AS
1992 Grilstad Fabrikker AS
1991 Leiv Vidar AS

Kom med forslag til hvem som bør vinne prisen

Jury

Juryen skal bestå av redaktør for bladet Kjøttbransjen, samt to til tre personer fra eksterne miljøer som er relevante for kjøttbransjen. Juryen oppnevnes av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds styre for 2 år om gangen. KLF er sekretariat for juryen.

Kriteriene som vektlegges:

  • Tilfredse kunder. Med ”kunde” menes i denne sammenheng neste kjøper av produktet
  • Produktutvikling
  • Evnen til å fornye seg i markedet
  • Sunn økonomi
  • Vilje til å påta seg ansvar for utvikling av bransjen, eksempelvis gjennom aktiv lærling– og opplæringspolitikk eller annen innsats for bransjens beste.
  • Evnen til å foreta strategiske beslutninger for sin egen markedsposisjon som er tydelig for kunder og andre aktører.

Regler for konkurransen

Prisutdeling
Overrekkelsen av prisen skjer i tilknytting til KLFs landsmøte eller annet arrangement styret beslutter.

Kontakt

svein-erik-2014

Svein-Erik Eide

Sjef kommunikasjon og medlemskontakt

Tlf: 905 29 988

Søk i vinnerproduktene

Leverandørguide

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser