Kvalitetsnettverk

De fleste kjøttbedrifter har egen kvalitetsleder. I de mindre bedriftene kan daglig leder ha rollen, mens hos de større bedriftene er dette egne dedikerte personer.

Å være kvalitetsleder kan være en ensom rolle. Det kan være få personer å sparre med, og det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på nytt regelverk og nye løsninger. Derfor har KLF etablert et kvalitetsnettverk for kvalitetslederne.

En viktig oppgave for KLF er å bistå medlemmene i spørsmål og oppgaver rundt mattrygghet, kvalitet, fortolkninger og forståelse av regelverk, bransjestandarder, mattrygghetsstandarder og revisjonsrapporter.

Hver eneste dag får KLF mange spørsmål fra medlemmene. Noen ganger fungerer vi som sparringspartner. Kanskje trenger medlemsbedriften bekreftelse på at de tenker riktig? Andre ganger går KLF inn i mer krevende saker som involverer flere av KLFs ansatte.

Mange problemstillinger er av interesse for flere medlemmer. KLF har derfor egne temadager eller samlinger hvor spørsmål som berør medlemmene tas opp og myndigheter og kompetente personer inviteres inn. De siste årene har slike tema for eksempel vært merking, tilsetningsstoffer og matkriminalitet.

To ganger i året inviterer KLF til en fysisk samling for medlemsbedriftenes kvalitetsansvarlige. Målet er å utveksle erfaringer, få påfyll av kunnskap, og å skape et trygt og viktig nettverk for de kvalitetsansvarlige. Samlingene kombineres gjerne med bedriftsbesøk. I tillegg holder KLF medlemmene oppdatert gjennom en egen Facebook-gruppe for de kvalitetsansvarlige og jevnlige Teams-møter.