Kurs og rådgivning

KLF/KS har et bredt kompetanse- og kurstilbud. Målgruppen er førsts og fremst egne medlemsbedrifter, men også andre kan benytte seg av våre tilbud.

Vi tilbyr to hovedtyper kurs/kompetanseheving:

  • Temabaserte kompetansetilbud og kurs av generell karakter
  • Spesialtilpassede bedriftsinterne kurs

De spesialtilpassede oppleggene kan både være bedriftsinternekurs av kortere varighet eller lengre varighet, som kompetansehevende tiltak beregnet for ulike målgrupper i bedriften (som ledelse, markedsføring, produksjon osv.).

Når det gjelder temabaserte kompetansetilbud og kurs tilbyr vi hygienekurs, HACCP-kurs, Ledelse, Krise-og risikokommunikasjon.

KLF i tillegg rådgiving for enkeltmedlemmer. Om man ønkser å leie inn KLF for å løse spesifike utfordringer, kan KLF-ansatte ta oppdrag på dags eller ukessatser. Se priser.

Bransjens fag- og utviklingsmiljø Animalia AS tilbyr en rekke rabatterte kurs til KLF-medlemmer. Siden KLF er deleier, gis det 13-30 prosent rabatt til medlemmene ut fra størrelse på medlemsbedriften.

Siden Ta kontakt med KLF for å få rabattkode før du gjennomfører registrering og kjøp i animalias nettbutikk.

Se hvilke kurs som tilbys KLF-medlemmener