Regler for NM-konkurransen

Fellesbestemmelsene gjelder for bedrifter som deltar med produkter i NM i kjøttprodukter.

Hvem kan melde på produkt
Produkter som kan delta i konkurransen er standard produkter, produsert av en kommersiell virksomhet, som er tilgjengelig for forbruker i dagligvarehandelen, spesialforretning/-utsalg, serveringssteder eller tilsvarende. I tillegg kan videregående skoler delta i skolekonkurransen, med et produkt elevene har produsert.

Det er produkteier (varemerkeeier) som har rett til å melde produktet på konkurransen. Deltakelse med annen produkteiers produkt er ikke tillatt, med mindre en konkret avtale mellom påmelder/produsent/produkteier foreligger. Det er bedriften som melder produktet på i konkurransen som er ansvarlig for at avtalen er på plass. Brudd på dette kan resultere i diskvalifikasjon av alle bedriftens påmeldte produkter, og at oppnådde resultater/medaljer/ priser kan trekkes tilbake.

Bedriften som melder på produkter er den som vil fremgå på resultatlister og i medieomtale.

Produktet som deltar
Det er produktnavnet brukt i påmeldingen som vises på resultatlisten og diplom. Det er kun dette produktet som har oppnådd resultatet, det er derfor viktig at produkt meldes på med korrekt navn eks. som det ligger i TradeSolution.

Et produkt kan kun delta i den årlige konkurransen én gang og i én klasse. Et produkt som selges begge helt og slicet skal bedømmes som ulike produkter.

Noen konkretiseringer:

  • Et produkt som inngår som bestanddel i et annet produkt. Eksempelvis pinnekjøtt eller medisterkaker som inngår i ferdigmat/komplett måltid, kan delta i begge klasser
  • Et produkt som selges i samme tilstand (eks slicet) og med samme navn i to forskjellige forpakningsstørrelser kan delta med produktnavn uten vekt på varen
  • Et produkt som selges med flere produktnavn vil regnes som ulike produkter og vil bedømmes hvert for seg.

Produkter kan strykes, i tilfelle at fellesbestemmelser ikke følges. Stryking kan også gjøres i resultatlisten om det oppdages i etterkant. Produktene vil kunne miste eventuelle medalje(r).

Standard produkt
Det er bedriftens standard produkt av aktuell vare som skal delta i konkurransen og sendes inn. Bruk av spesialproduserte produkter er ikke tillatt. Feilvarer bør lukes ut slik at de ikke sendes inn.
Arrangøren kjøper hvert år kontrollprodukter som bedømmes opp mot de innsendte produktene. Avvik vil bli kommentert i tilbakemeldingen. Mindre avvik vil kunne bety poengtrekk for ujevn produktkvalitet.
Ved større avvik vil det være opp til hoveddommer å avgjøre om det innsendte produktet ansees spesialprodusert, og eventuelt diskvalifiseres fra konkurransen.

Klasse og spesialklasse
Påmeldingen skal gjøres i aktuell klasse, og eventuelt spesialklasse, slik klasseinndelingen er satt opp. Påmelding i korrekt klasse er viktig, i forhold til bedømmingsrekkefølge, mengde som skal sendes inn etc. Ta kontakt med arrangøren dersom du er i tvil.

Etter at påmeldingen er stengt kan arrangør velge å slå sammen eller kansellere klasser med lav deltakelse. Arrangør kan stryke produkter som ikke ansees relevant i forhold til klassen.

Produkter som er påmeldt i en klasse/gruppe, og som enten ved påmelding eller bedømming anses å tilhøre en annen klasse/gruppe vil av arrangør bli flyttet til denne. Eventuelle følger av påmelding i feil klasse/gruppe er deltakernes ansvar (eksempelvis når feilen oppdages i bedømmingen og det er sendt inn mindre mengde enn det som behøves for den andre klassen).

Informasjon om produktet
Sammen med påmelding av produktet må Produktbeskrivelse og Kjøkkeninformasjon fylles ut. Dette er viktig informasjon og vi har ikke kapasitet til å motta dette etter at påmeldingen er stengt. 

Produktbeskrivelse: Denne gir deg mulighet til å fortelle dommerne hvordan produktet er ment å være, ut over det som er standard for klassen eller produktet. Den skal være anonym og ikke gi informasjon om bedrift, historie, geografi, leverandør m.v. Teksten må være presis, konsis og relativt kort (plassbegrensing). Kun på den måten vil teksten følge produktet frem til dommerne. Den gir dommerne et grunnlag til å bedømme produktet korrekt. Produktbeskrivelsen bør fortelle hvordan produktet skal være; er det helt, i bit eller slicet? Hvordan skal utseende, konsistens, smak, krydder, størrelse være? Har produktet spesielle bruksområder?

Arrangøren går gjennom og omskriver/kutter i produktbeskrivelsen dersom vi ser den ikke tilfredsstiller instruksene.

Ikke gjenbruk produktbeskrivelsen. Produktbeskrivelsen skal være informativ og unik for hvert produkt. Den skal gi dommerne konkret informasjon om det aktuelle produkt, som de bedømmer innimellom andre «like» produkter. Produktbeskrivelsen kan inneholde informasjon om råvaren som (også) vises på produktpakken. Eks Svinestek av kam; Kokt skinke produsert av råstoff fra skinke og bog.

Produktbeskrivelser som går på tvers av det produktet utgir seg for å være (gjennom type eller navn) eller prøver å legitimere vanlige feil i produksjon eller råvarekvalitet, vil bli strøket fra beskrivelsen. (Eks «Hot Jalapenopølse» med beskrivelsen: «mild krydret grillpølse»

Kjøkkenbeskrivelse: Denne er en veileder til kjøkkenet om håndtering av produktet. Her er tilberedningstid/-måte, temperatur, oppskjæring det viktigste.

Betaling: Påmelding av produkt betyr at konkurransevilkår og bestemmelser er akseptert. Arrangør fakturerer deltakeravgift for antall påmeldte produkter, eventuelt fratrukket produkter som arrangør stryker før påmeldingsbekreftelsen sendes.

Dersom deltakeravgift ikke er betalt innen forfallsdato kan arrangør droppe bedømming, utsette premiering, utelate produktene fra resultatlistene, og/eller unnlate å sende bedriften dommernes tilbakemelding.

Skoler kan melde på ett produkt i klassen pølse, kryss samtidig av i spesialklassen skolemesterskap. Skoler betaler ikke deltakeravgift (se mer detaljer i klasseinndeling).

Kontaktinformasjon: E-post vil være hovedkommunikasjon med bedriften. Dit vil informasjon om innsending, merking etc bli sendt, og mottaker må være tilgjengelig og lese e-post flere ganger pr dag før og under innsendings- og bedømmingsperioden. På samme måte vil bedriftens kontaktperson også kunne bli kontaktet på mobiltelefon ved behov for rask dialog, både i og utenfor vanlig arbeidstid. Bedriftens postadresse benyttes i mediedekning og ev. tilsending av dokumenter med ordinær post. Fakturaadresse/ e-post (ev c/o) må oppgis dersom den er forskjellig fra bedriftens adresse. Faktura sendes pr epost (EHF er mulig).

Innsending: Informasjon om overordnete tidspunkt ligger på kjottprodukter.no
Bedriften vil motta e-post med konkret informasjon om mengde, merking og innsending av produktene i god tid før innsending. Innsending skjer dagene før bedømmingen starter opp, og nå NM-sekreteriatet må ha motta varene vil bli informert om i forkant. Dersom bedriften ikke overholder fristene for innsending, produktene mangler merking, eller det er sendt inn i for liten mengde, kan det bety at produktet ikke vil kunne bli bedømt.

Holdbarhet: Produktene må ha holdbarhet på minimum 7 dager etter innsending. De vil bli bedømt gruppevis innen hver klasse, og bedømmingen strekker seg ut over flere dager. Produkter som er uegnet for konsum, for eksempel sure, vil ikke bli bedømt.

Klargjøring til bedømming: Produktene anonymiseres og klargjøres på et kjøkken, og varmes, slices med det utstyret som finnes der. Det betyr at koking, damping, grilling og steking i panne vil bli brukt. I klasseinndelingen er det beskrevet hvordan tilberedning vil være for noen produkttyper og hvor lang tilberedningstid som tillates. I kjøkkenbeskrivelsen skal det angis om produktene skal ha spesiell tilberedningsmåte, -tid og -temperatur. Kjøkkenet tar beslutning på den konkrete tilberedningen.

Tilbakemelding: Produktene bedømmes av en høyt kvalifisert fagjury. Juryen er oppdelt i dommerbord som gir en felles tilbakemelding på produktet. Hver dommer gir individuelt poengscore som danner grunnlag for poengsummen produktet oppnår. Overordnete områder for bedømmingen er råvarer og innsatsmidler, utseende og ytre finish, utseende snitt, lukt og smak samt konsistens. Tilbakemeldingen gir bedriften nyttig informasjon for, om mulig, å forbedre produktet.

Bruk av resultater / medaljer: Vinnerne vil både gjennom pressearbeid og egen bruk av resultatene ha stor glede og markedsføringsverdi av resultatene. Det oppfordres til at deltakerne benytter titler og medaljer i markedsføring og merking av produktene. Positiv markedsføring av egne resultater er ønskelig. Det er viktig å huske at produkter oppnår gullkvalitet, sølvkvalitet eller bronsekvalitet, denne ordlyden skal brukes i markedsføring.

Gyldighet: Markedsføring av oppnådde resultater og bruk av merker på produktet frem til neste gang klassen bedømmes i NM (normalt 2 år) er alltid uproblematisk. Vi anbefaler utfasing av merker etter 3-4 år. Dersom markedsføringen benyttes i lengre tid skal merket og årstall for oppnådd resultat tydelig fremgå enten slik; «Norgesmester i pølser 2020», eller ved at merket som er trykt på emballasjen er så stort at årstallet tydelig kan leses (merket må være minst 4 cm i diameter).

Mindre merker kan unntaksvis brukes for å dokumentere varig produktkvalitet gjennom mange NM, eks ved at merker for gullkvalitet i 2018, sølvkvalitet i 2020, og gullkvalitet i 2022 står trykt samlet.

NB! Det er produktet som har oppnådd tittelen, ikke bedriften. Det er produktet som kan profileres og omtales, som f.eks Norgesmester.

Forandring på produktet: Med de begrensningen som står andre steder i fellesbestemmelsene så kan resultatene benyttes ut over 2 år, så lenge produktet har samme navn (produktnavn og produsentnavn), sammensetning og produksjon som det som ble bedømt og står i resultatlisten. Dersom resept (inkl. krydderblandinger m.v.), tilvirkningsmåte, produksjonssted er forandret (inkludert forbedret) skal resultater/ merker ikke lengre benyttes. Bedriften må da få produktet bedømt på nytt i NM.

Dersom produktet selges under flere produktnavn, f.eks. både under egen merkevare og som en annen aktørs EMV tillates profileringen kun på produktnavn og produsentnavn som står i resultatlisten.

Ved markedsføring av totalt oppnådde resultater for en produktgruppe eller bedriften totalt sett, må grunnlaget være lett tilgjengelig for alle via bedriftens nettsider eller konkurransens nettsider (www.kjottprodukter.no). På den måten kan bedriften f.eks. reklamere med «våre spekepølser har oppnådd over 20 medaljer i NM».

Markedsføring der konkurrenter eller deres produkter eller resultater blir rakket ned på, eller det kan oppfattes slik, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt til spekulativ bruk av resultater i merking, reklame eller presseomtale (f.eks. Norges beste kjøttkake for et produkt som har en gullkvalitets medalje og ikke har fått tittelen Norgesmester).

Fremheving av resultat fra tidligere konkurranser, når resultatene fra en ny konkurranse og nye Norgesmestere er kåret, må skje slik at det er like tydelig når resultatene er oppnådd som selve resultatet (f.eks. Norgesmester pølse 2021 i overskrift med like formatering av tegnsett). Dersom brudd på disse bestemmelsene avdekkes, har arrangøren rett til å kreve at markedsføringen umiddelbart stoppes, og at feilaktige merkede varer tilbakekalles fra handel. Arrangøren vil kunne ta kontakt direkte med den som reklamerer eller selger (kjede, kiosk ol.) Alt ansvar og alle kostnader knyttet til feil bruk av resultatene påfaller bedriften.