Forskning og utvikling

En av KLFs oppgaver er å bidra til at hele bransjen får økt sin kompetanse på viktige områder for medlemsbedriftene. Vi bruker derfor betydelige midler på prosjekter knyttet til mattrygghet, kosthold og helse. KLFs deltakelse vil sikre at alle medlemmer får rask tilgang til resultatene.

EyeAM (2022-2025)


Prosjektet skal undersøke om ante-mortem kontrollen kan gjøres på en mer objektiv måte enn i dag ved å ta i bruk nye, digitale hjelpemidler.

Les mer

Prepare pig (2022-2025)


Prosjektet vil utvikle nye analyser fra spyttprøver av gris som bonden kan samle inn selv. En ny prøvetaking vil gjøre at flere besetninger kan undersøkes og at helsestatusen kan dokumenteres bedre.

Les mer

ListComplex (2020-2023)


Prosjektet skal utvikle en holdbarhetskalkulator som kan beregne spiseklare matvarers holdbarhet basert på undersøkelser av hvor fort listeria vokser i de ulike produktene.

Les mer

Diginostics (2020-2023)


Utvikling av metode for bedre diagnostikk av klauvsjukdommen digital dermatitt hos storfe og sau.

Les mer

Velferdshøna (2020-2024)


Hovedmålet med prosjektet er å generere kunnskap helse og velferd hos norske verpehøns mot slutten av produksjonsperioden. I tillegg skal det utvikles et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner i frittgående systemer.

Les mer

PathoSeq (2020-2023)


«PathoSeq» har som målsetning at bedrifter i norsk matindustri blir forberedt på å håndtere utfordringer og utnytte fordelene ved moderne DNA sekvenserings-teknologi for overvåkning og kontroll av matbårne patogene bakterier.

Les mer

Protein 2.0 (2019-2022)


Målet med prosjektet er å hjelpe Norge med å forberede seg på syntetisk animalsk protein i butikkhyllene ved å vurdere de sannsynlige konsekvensene, resultatene og mulighetene teknologien gir.

Les mer

Aviærpatogene E. coli slaktekylling (2018-2022)


Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet.
Gjennom prøvetaking og undersøkelser i slaktekyllingflokker skal prosjektet undersøke hvilke faktorer som gjør at noen besetninger får utbrudd av e.coli med høy dødelighet.

Les mer

LipidInFlammaGenes (2018-2022)


Prosjektet ledes av NMBU og ser på effekter av fettsammensetning og struktur i kjøtt- og meierivarer med tanke på både fordøyelighet og lavgradig betennelse i celler, dyr og mennesker.

Les mer

Avsluttede FoU-prosjekter


EG! Kvalitetsavvik i skinke (2019-2022)
Prosjektet ønsker å finne årsakene og strategier for å redusere og helst på sikt fjerne problemene med kvalitets-problemer på skinkeråstoff som har dukket opp det siste året.


VegMeat CRC (2018-2021)
Prosjektet ser på «norske landbruks-produkter til forebygging av tarmkreft og ledes av Nofima. Flere bedrifter fra kjøttbransjen deltar i prosjektet som blant annet skal se på kreftrisiko ved spise pølser og om risikoen eventuelt kan reduseres ved å blande inn grønnsaker.


Grisefine lunger (2017-2019)
Prosjektet skal forske på mekanismene bak luftveislidelser hos gris i Norge. Deretter skal prosjektet se på hvordan luftveissykdom kan forebygges, behandles og kontrolleres for bedre helse og velferd.


Mobilslakt – fjørfe (2017-2019)
Prosjektet skal føre til en konseptskisse for et lønnsomt og fleksibelt mobilt slakteri for fjørfe, best practice for plukking og bedøving av fjørfe ved et mobilt slakteri og bærekraftige løsninger for ressursbruk og restråstoff.


ListWare (2016- 2019)
Prosjektet skal hjelpe kjøttbedrifter med vurderingen av hvor Listeria monocytogenes vokser i spiseklar mat, ved hjelp av et nytt dataverktøy og en felles database.


Kyllingscore – velferd (2014-2019)
Prosjektet skal utvikle og validere flere dyrevelferdsindikatorer som kan brukes i den løpende overvåkningen av dyrevelferd for slaktekylling i Norge. Prosjektet ser også på hvordan dyrene kan stimuleres til økt aktivitet gjennom miljøberikelse.


Sist oppdatert 12.10.2022