Forskning og utvikling

En av KLFs oppgaver er å bidra til at hele bransjen får økt sin kompetanse på viktige områder for medlemsbedriftene. Vi bruker derfor betydelige midler på prosjekter knyttet til mattrygghet, kosthold og helse. KLFs deltakelse vil sikre at alle medlemmer får rask tilgang til resultatene.

Diginostics (2020-2023)


Utvikling av metode for bedre diagnostikk av klauvsjukdommen digital dermatitt hos storfe og sau.

Les mer

Velferdshøna (2020-2024)


Hovedmålet med prosjektet er å generere kunnskap helse og velferd hos norske verpehøns mot slutten av produksjonsperioden. I tillegg skal det utvikles et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner i frittgående systemer.

Les mer

PathoSeq (2020-2023)


«PathoSeq» har som målsetning at bedrifter i norsk matindustri blir forberedt på å håndtere utfordringer og utnytte fordelene ved moderne DNA sekvenserings-teknologi for overvåkning og kontroll av matbårne patogene bakterier.

Les mer

Protein 2.0 (2019-2022)


Målet med prosjektet er å hjelpe Norge med å forberede seg på syntetisk animalsk protein i butikkhyllene ved å vurdere de sannsynlige konsekvensene, resultatene og mulighetene teknologien gir.

Les mer

EG! Kvalitetsavvik i skinke (2019-2022)


Prosjektet ønsker å finne årsakene og strategier for å redusere og helst på sikt fjerne problemene med kvalitets-problemer på skinkeråstoff som har dukket opp det siste året.

Les mer

Aviærpatogene E. coli slaktekylling (2018-2022)


Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet.
Gjennom prøvetaking og undersøkelser i slaktekyllingflokker skal prosjektet undersøke hvilke faktorer som gjør at noen besetninger får utbrudd av e.coli med høy dødelighet.

Les mer

VegMeat CRC (2018-2021)


Prosjektet ser på «norske landbruks-produkter til forebygging av tarmkreft og ledes av Nofima. Flere bedrifter fra kjøttbransjen deltar i prosjektet som blant annet skal se på kreftrisiko ved spise pølser og om risikoen eventuelt kan reduseres ved å blande inn grønnsaker.

Les mer

LipidInFlammaGenes (2018-2021)


Prosjektet ledes av NMBU og ser på effekter av fettsammensetning og struktur i kjøtt- og meierivarer med tanke på både fordøyelighet og lavgradig betennelse i celler, dyr og mennesker.

Les mer

Grisefine lunger (2017-2019)


Prosjektet skal forske på mekanismene bak luftveislidelser hos gris i Norge. Deretter skal prosjektet se på hvordan luftveissykdom kan forebygges, behandles og kontrolleres for bedre helse og velferd.

Les mer

Mobilslakt – fjørfe (2017-2019)


Prosjektet skal føre til en konseptskisse for et lønnsomt og fleksibelt mobilt slakteri for fjørfe, best practice for plukking og bedøving av fjørfe ved et mobilt slakteri og bærekraftige løsninger for ressursbruk og restråstoff.

Les mer

ListWare (2016- 2019)


Prosjektet skal hjelpe kjøttbedrifter med
vurderingen av hvor Listeria monocytogenes vokser i spiseklar mat, ved hjelp av et nytt dataverktøy og en felles database.

Les mer

Kyllingscore – velferd (2014-2019)


Prosjektet skal utvikle og validere
flere dyrevelferdsindikatorer som kan
brukes i den løpende overvåkningen av
dyrevelferd for slaktekylling i Norge.
Prosjektet ser også på hvordan dyrene
kan stimuleres til økt aktivitet gjennom
miljøberikelse.

Les mer