Ledig stilling på digitalisering

KLF skal effektivisere interne arbeidsrutiner og prosesser og bli bedre på leveranser til medlemmene. Forenkling og verdiskaping er en rød tråd i arbeidet.

Eierskap til data i næringen

Digitalisering av samfunnet gir nye muligheter for økt verdiskaping, og data får en stadig større økonomisk verdi. Derfor forsøker mange aktører nå å få kontroll på det digitale gullet.

Svekket norsk bærekraft med Klimakur 2030

Et samlet norsk landbruk stiller seg bak målet om å redusere klimagassutslipp fra jordbruket. Kjøtt- og eggbransjen er imidlertid opptatt av at utslippsreduksjonen ikke må gå på bekostning av norsk matsikkerhet og selvforsyning. 

Jordbruksavtalen 2020 er klar

- KLF er glad for at avtalepartene i et år der vanlige jordbruksforhandlinger var umulig, kom fram til en forenklet jordbruksavtale på viktige området.

KLF med koronaråd til regjeringen

Denne uken var KLF invitert til Olaug Bollestad for å komme med innspill til regjeringens arbeid for «Norges vei ut av koronakrisen».

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser