Hvem er KLF

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ble stiftet i 1910 og er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge.

Organisasjonen har per 2020 rundt 140 medlemsbedrifter fordelt på rundt 150 anlegg. Bedriftene er spredt over hele landet i rundt 100 kommuner og har om lag 4100 årsverk med en omsetning på til sammen rundt 21 milliarder kroner. Størrelsen på bedriftene varierer fra små bedrifter med 1-2 ansatte til store slakteri- og kjøttforedlingsbedrifter med flere hundre ansatte.

Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri, kjøttindustri, importbedrifter, småskala-bedrifter og kjøttforretninger.

KLFs medlemsbedrifter har rundt 60 prosent markedsandel i sluttmarkedet for rødt kjøtt. KLFs medlemmer står for rundt 34 prosent av den totale slaktemengden i Norge. Eggpakkeriene har en andel på 27 prosent mottatt fra produsent.