Organisasjon

Vedtekter for KLF


KLF har til formål å ivareta den private kjøtt- og fjørfebransjens felles interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art samt å representere næringen utad.

Les mer

KLFs hederspris


Kjøtt- og fjørfebransjens Hederspris har som formål å gi velfortjent honnør til et medlem. Alle medlemsbedriftene i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er aktuelle for prisen.

Les mer

Styrets beretning


I forbindelse med KLFs landsmøte legges styrets bereting fra perioden frem for medlemmene. Her kan du lese eller laste ned beretingene tilbake i tid.

Les mer