Organisasjon

Vedtekter for KLF


KLF har til formål å ivareta den private kjøtt- og fjørfebransjens felles interesser av næringspolitisk, økonomisk og faglig art samt å representere næringen utad.

Les mer

KLFs hederspris


Kjøtt- og fjørfebransjens Hederspris har som formål å gi velfortjent honnør til et medlem. Alle medlemsbedriftene i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er aktuelle for prisen.

Les mer

Styrets beretning


Etter endt landsmøteperiode oppsummeres KLF og KLF-styrets arbeid i Styrets beretning. På denne siden kan du lese om arbeidet som er gjort tilbake til 2003.

Les mer