KLFs Hederspris

Kjøtt- og fjørfebransjens Hederspris har som formål å gi velfortjent honnør til et medlem. Alle medlemsbedriftene i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er aktuelle for prisen. Juryen tar imot forslag på kandidater fra medlemsbedrifter, kunder, handelen og enkeltpersoner. Juryen kan også fremme egne kandidater.

Tidligere vinnere av prisen er:

2021Annis Ringebu AS
2019JÆDER Ådne Espeland AS
2017H. Mydland AS
2015A. Idsøe AS
2005Matbørsen AS
2004Jens Eide Kjøttforretning AS
2003Leiv Vidar AS
2002Johs.Jacobsen Kjøtt
2001Inderøy Slakteri/ Midt-Norge Slakteri
2000Arne Børresen AS 
1999Fatland-Skjeggerød AS
1998Jens Eide AS
1997Ådne Espeland AS
1996Mørekjøtt AS
1995Fatland-Gruppen
1994Alf Strøm-Larsen AS
1993John Munkhaugen AS
1992Grilstad Fabrikker AS
1991Leiv Vidar AS

Jury

Juryen skal bestå av redaktør for bladet Kjøttbransjen, samt to til tre personer fra eksterne miljøer som er relevante for kjøttbransjen. Juryen oppnevnes av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds styre for 2 år om gangen. KLF er sekretariat for juryen.

Kriteriene som vektlegges:

  • Tilfredse kunder. Med ”kunde” menes i denne sammenheng neste kjøper av produktet
  • Produktutvikling
  • Evnen til å fornye seg i markedet
  • Sunn økonomi
  • Vilje til å påta seg ansvar for utvikling av bransjen, eksempelvis gjennom aktiv lærling– og opplæringspolitikk eller annen innsats for bransjens beste.
  • Evnen til å foreta strategiske beslutninger for sin egen markedsposisjon som er tydelig for kunder og andre aktører.

Prisutdeling

Overrekkelsen av prisen skjer i tilknytting til KLFs landsmøte eller annet arrangement styret beslutter.