Råvaretilgang, marked og tall

I Norge er kjøtt- og eggmarkedet regulert og en del områder i verdikjeden er unntatt fra Konkurranseloven. Både små og store KLF-medlemmer har behov for at KLF er tett på markedet, for å informere, koordinere og bistå bedriftene opp mot tilgang på råvarer, forventninger rundt pris og prognoser.

Gjennom året er KLF i kontakt med mange av medlemmene for å kartlegge status på lagre, tilgang på råvarer og for å høre hvordan de oppfatter markedet sett fra sin bedrift. At medlemmene er åpne og at både små og store bedrifter deler informasjon med oss, gjør sitt til at vi kan danne oss et godt bilde av markedet. KLF holder selvsagt all informasjon vi innhenter om hver enkelt bedrift konfidensielt, men kan videre-rapportere om de store linjene for privat bransje til relevante parter, eksempelvis som innspill til Totalmarkeds prognosearbeid, for å søke om nedsatt toll på råvarer som det er for lite av i Norge, eller for å belyse problemstillinger eller påvirke.

Alt arbeid KLF utfører i balanseringen fra prognoser, informasjon, koordinering og medlemsbistand blir utført innenfor rammene av det som er tillatt innenfor konkurranseloven.

KLF er tett på markedet


Både små og store medlemmer har behov for at KLF er tett på markedet – at vi kan koordiner, informere og bistå bedriftene.

Les mer

Råvaresituasjon og prisløyper


KLF følger med på råvaresituasjon og prisløyper. Medlemmene får tilsendt oversikter fortløpende.

Les mer på medlemsportalen
(lanseres snart)

KLFs jobb i Omsetningsrådet


Omsetningsrådet er et offentlig, partssammensatt forvaltningsorgan. Rådet har et hovedansvar for markedsreguleringen av jordbruksvarer.

Les mer

Kjøttets tilstand


Animalia, som KLF eier en del av, gir hvert år ut Kjøttets tilstand – en statusrapport for norsk kjøtt- og eggbransje. Den inneholder aktuelle fagartikler og statistikk over sentrale deler av norsk egg- og kjøttproduksjon.

Les mer på Animalias nettsider