Hva vi gjør

KLF har tre hovedsatsingsområder:

Næringspolitikk og bærekraft


KLF arbeider for politiske og juridiske rammevilkår som sikrer medlemsbedriftene konkurranselikhet med andre aktører. Politikken som føres skal også gi rom for bedret konkurransekraft for medlemmene og en balansert konkurranse med utenlandske aktører.

Les mer

Mattrygghet og ernæring


KLF arbeider både nasjonalt og internasjonalt for økt mattrygghet. Gjennom nær kontakt med myndigheter og Mattilsyn er målet å få til et balansert regelverk for matproduksjon som ivaretar konkurranselikhet og medlemsbedriftenes interesser. Arbeidet med ernæring og klima er i stor grad lagt til bransjens kompetansesenter Animalia, der KLF er medeier.

Les mer

Råvaretilgang, marked og tall


KLF er tett på råvaremarkedet for kjøtt og egg i Norge. Medlemsbedriftene ønsker en stabil tilgang på råvarer, til forutsigbare og konkurransedyktige priser.

Les mer