Ansvarsfraskrivelse

Eier av nettstedet

Denne internettside www.kjottbransjen.no eies og drives av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (videre omtalt som KLF) og KLF Servicekontor AS (videre omtalt som KLF-SK) med adressen Østensjøveien 39/41, 0667 Oslo, Norge, med organisasjonsnummer 917 957 495 MVA og har blitt utarbeidet i henhold til norsk lovgivning.

Bruk

Dette nettstedet er ment som nyhets- og informasjon kanal for KLF for KLF-SK, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Vennligst les denne ansvarsfraskrivelsensalgs- og leveringsbetingelser (når du handler på kjottbutikken.no), og personvernpolicy før du bruker dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du vilkårene som er beskrevet nedenfor og samtykker i retningslinjene for personvern.

Innhold

KLF og KLF-SK vil kontinuerlig arbeide for å holde nettsiden oppdatert. På den annen side fraskriver vi oss ethvert ansvar som følge av feil eller utelatelser i, eller utilgjengelighet til, nettsiden. Nettsiden kan også stenges ned uten forvarsel. Informasjonen på dette nettstedet er ment for generell veiledning.

Ansvar

Din bruk av og navigering på dette nettstedet er på egen risiko. KLF og KLF-SK garanterer ikke at programvaren som brukes for dette nettstedet, informasjonen, on-line applikasjoner, eller andre tjenester som leveres ved hjelp av dette nettstedet er feilfrie, eller at bruken vil være uavbrutt. Vi streber etter å opprettholde oppdatert beskyttelse mot datavirus etc. og fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle angrep fra hackere, virus, etc.

ANSVARSFRASKRIVELSE

INNHOLDET PÅ DENNE HJEMMESIDEN LEVERES “SOM DEN ER”. KLF OG KLF-SK FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER RELATERT TIL HJEMMESIDENS INNHOLD, UTEN BEGRENSNING, NØYAKTIGHET, BETINGELSER, SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. VERKEN KLF OG KLF-SK ELLER DERES PARTNERE TAR ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, BETYDELIGE ELLER ANDRE TAP ELLER ØDELEGGELSER AV EN HVILKEN SOM HELST KARAKTER SOM FØLGE AV TILGANG TIL ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD.

Linker

KLF og KLF-SK er ikke ansvarlig for innholdet eller påliteligheten av nettsteder som den er koblet/linket til fra sitt nettsted, og kan ikke ta ansvar for eventuelle skader eller tap som følge av tilknytningen til slike nettsteder. Linker til tredjeparts informasjon bør ikke tas som godkjenning av noe slag. Vi kan ikke garantere at disse lenkene vil fungere hele tiden, og vi har ingen kontroll over tilgjengeligheten av de tilkoblede sidene.

Vurderinger

Eventuelle vurderinger angående dette nettstedet sendes til KLF og KLF-SK og tilfaller KLF og KLF-SK og vil kunne anvendes uten begrensning. Mottatte vurderinger vil ikke bli behandlet konfidensielt.

Elektronisk kommunikasjon

Alle elektroniske postmeldinger sendt av KLF og KLF-SK og eventuelle filer som utveksles med dem (“transaksjonen”) er konfidensielle, ment utelukkende for adressaten(e) og kan være konfidensielle etter lov. Hvis du ikke er den tiltenkte mottakeren av transaksjonen, må du ikke benytte, avsløre, kopiere, distribuere eller beholde den eller deler av den. Hvis du har mottatt transaksjonen ved en feil, vennligst gi beskjed til avsender umiddelbart og slette alle kopier fra datasystemet(e).

KLF og KLF-SK gir ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten av transaksjonen og påtar seg intet ansvar for endringer som er gjort etter at avsenderen har sendt transaksjonen. Noen meninger uttrykt i transaksjonen kan være personlig av forfatteren, og ikke nødvendigvis gjenspeile KLF og KLF-SK’s standpunkt og kan derfor endres uten varsel.

Passordbeskyttelse

Noen sider av www.kjottbransjen.no og www.kjottbutikken.no og tilknyttede nettsteder kan være passord beskyttet. KLF og KLF-SK forbeholder seg retten til å nekte å registrere enkelte brukere. KLF og KLF-SK forbeholder seg retten til å bestemme tilgangen til enkelte av sine nettsteder, de som tidligere var fritt tilgjengelige til å bli registreringspliktige. KLF og KLF-SK har rett til når som helst og uten å oppgi grunner for å nekte brukeren tilgang til passord beskyttet område ved å blokkere sine brukerdata (som definert nedenfor), spesielt hvis brukeren:

-bruker falske opplysninger ved registrering, eller

-bryter med gjeldende lover når det gjelder tilgang til eller bruk av KLF og KLF-SK nettsider, eller

-ikke gjør bruk av nettsiden i løpet av en lengre periode.

Registrering

For registrering skal brukeren oppgi nøyaktig informasjon. Brukeren skal sørge for at brukerdata ikke er tilgjengelig for tredjepart og er ansvarlig for alle transaksjoner og andre aktiviteter utført via sin bruker-id. På slutten av hver online sesjon, skal brukeren logge seg ut fra passord beskyttede nettsteder. Hvis og i den grad brukeren blir oppmerksom på at tredjepart misbruker ens brukerdata, skal brukeren varsle KLF og KLF-SK om dette uten ugrunnet opphold skriftlig via e-post.

Brukeren kan når som helst be om at registreringen slettes, forutsatt at henvendelsen gjøres skriftlig og på korrekt måte. I et slikt tilfelle vil KLF og KLF-SK fjerne alle brukerdata og andre lagrede personlig identifiserbare data om brukeren så snart denne informasjonen ikke lenger er nødvendig.

Oppdateringer

KLF og KLF-SK forbeholder seg ensidig rett til når som helst å oppdatere, omforme og endre sin ansvarserklæring, vilkår og retningslinjer for personvern. Alle slike oppdateringer, omforminger og endringer er bindende for alle brukere og lesere av denne nettsiden, og vil bli lagt ut her.

Lovvalg og verneting

Denne ansvarsfraskrivelse reguleres av norsk lov uten hensyn til konflikt mellom lovregler. Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med ansvarserklæringen, vilkår og personvernpolicy, som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av de norske domstoler.

Immaterielle rettigheter

Alt materiale på dette nettstedet er gjenstand for beskyttelse av nasjonale og internasjonale lover når det gjelder opphavsrett, registrert varemerke og andre immaterielle rettigheter. Navn, symboler og logoer på dette nettstedet er beskyttede varemerker eller varenavn. Ingenting på nettstedet av slik karakter kan benyttes uten skriftlig tillatelse fra KLF og KLF-SK. Du kan kun laste ned materialet på dette nettstedet for ikke-kommersiell og personlig bruk, forutsatt at du respekterer og overholder alle rettigheter som gjelder opphavsretten, registrert varemerke og andre eiendomsrettigheter. Du kan ikke reprodusere, kopiere, re-publisere, laste opp, legge ut, overføre, distribuere eller på noen annen måte publisere innholdet på dette nettstedet, inkludert tekst, bilder, lyd og video for enten offentlig eller kommersiell bruk, uten skriftlig samtykke fra KLF og KLF-SK.