Næringspolitikk og bærekraft

KLF arbeider for politiske og juridiske rammevilkår som sikrer at det er konkurranselikhet for alle aktørene i næringen. Politikken som føres skal også gi rom for bedret konkurransekraft for medlemmene og gjennom håndteringen av importvernet en balansert konkurranse med utenlandske aktører.

KLF fanger opp utfordringer og viktige saker for bransjen gjennom mange forskjellige kanaler. Aller hyggeligst er det når medlemmene kommer med sine saker direkte. Ingen saker er for små, ingen er for store.

Medlemsbedriftene oppfordres til å ta kontakt når de møter på utfordringer eller muligheter bransjen bør ta tak i. Alle henvendelser behandles konfidensielt, til annet er avtalt.

Har din bedrift utfordringer du tror KLF kan påvirke til det bedre?

Ta kontakt med oss!

Politisk påvirkning


Alle bransjeorganisasjoner driver med politisk påvirkningsarbeid. Enten det handler om å påvirke poster på statsbudsjettet, reguleringer for næringslivet, eller hvordan ulike beslutninger eller nytt lovverk vil påvirke organisasjonens medlemmer.

Les mer

Høringsuttalelser


Her finner du oversikt over saker KLF har engasjert seg i gjennom høringsnotater, muntlige høringer og høringssvar. Mange omhandler næringspolitikk og bærekraft.

Les mer

Bedriftsbesøk og stortingsvalg


Flere ganger i året, og spesielt i forbindelse med stortingsvalg tar KLF med seg politikere rundt på bedriftsbesøk over hele landet. Her ser du en oversikt over hvilke besøk vi har gjenomført de siste årene.

Les mer

Siste kronikker


Her finner du siste kronikker som har vært på trykk der KLF er avsender. Mange kronikker omhandler næringspolitikk og bærekraft.

Les mer

Bærekraftig produksjon


I Norge har vi kun 3% landareal som kan dyrkes. Det er derfor helt sentralt at vi klarer å utnytte og ta vare på de ressursene vi har til matproduksjon, slik at de som skal leve i framtida, også kan produsere sin egen mat. Gjennom KLFs eierskap i Animalia AS jobber vi med bærekraftig kjøtt og eggproduksjon.

Les mer på Animalias nettsider