Mattrygghet og ernæring

Innenfor området mattrygghet og ernæring jobber KLF både nasjonalt og internasjonalt.

Nytt regelverk komer gjerne fra EU, og KLF jobber opp mot myndigheter og gjennom våre europeiske bransjeorganisasjoner for å sikre våre medlemmer fornuftige og gode rammebetingelser. Vi jobber også nasjonalt med felles retningslinjer og veiledningsmateriell i bransjen. I tillegg bistår vi det enkelte medlem som har spørsmål eller trenger bistand i en konkret sak.

Innenfor fagområdet ernæring, jobber vi først og fremst gjennom Animalia og MatPrat og lener oss på deres fagkompetanse.

Fagområdet mattrygghet er omfattende, og her har vi våre egne eksperter som har kompetanse om både regelverk og hygienisk praksis. Vi bruker også våre kanaler inn til Europa der det er nødvendig og har jevnlig dialog med Mattilsynet. I tillegg har vi kurs og samlinger for bedriftene for å bygge kompetanse i bedriftene.

Har du spørsmål om mattrygghet eller ernæring? Ta kontakt med oss.

Regelverk og rammebetingelser


Regelverket for vår bransje er omfattende og til dels komplisert. Det omhandler alt som har med trygg mat å gjøre, fra dyret slaktes og til kjøttproduktet er ferdig og skal merkes riktig.

Les mer

Kvalitet og kompetanse


Dyktige kvalitetsledere og gode kvalitetssystem er ofte suksessfaktoren som gjør at en kjøtt- eller eggbedrift lykkes i markedet. KLF bistår medlemmene med kvalitetsheving og koordinerer kvalitetslederne.

Les mer

Mattrygghet


Gjennom KLFs eierskap i bransjens kompetansesenter, Animalia, får medlemmene tilgang på kompetanse, opplæring, overvåknings- og kontrollprogrammer, forskning og utvikling samt bransjeretningslinjer.

Les mer på Animalias nettsider

Bærekraftig kosthold


Gjennom KLFs eierskap i bransjens kompetansesenter, Animalia, får medlemmene tilgang på kompetanse, forskning og utvikling samt bransjeretningslinjer rundt kjøtt og helse.

Les mer på Animalias nettsider

FoU-prosjekter


KLFs deltakelse i FoU-prosjekter sikrer medlemmene rask tilgang til resultatene. Det bidrar til at hele bransjen får økt sin kompetanse på viktige områder knyttet til mattrygghet, dyrehelse,
dyrevelferd og ernæring.

Les mer