Søk om medlemskap

Norge trenger en sterk privat kjøtt- og fjørfebransje som representerer konkurransen og mangfoldet i markedet. For å sikre vår bransje fornuftige rammebetingelser og konkurransevilkår i forhold til de utfordringer vi står overfor, må vi stå sammen for å bli hørt. Ditt medlemskap i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er viktig både for fellesskapet og for deg.

Kan din bedrift bli medlem?

  • Din bedrift må være et selskap med majoriteteten av virksomheten plassert i Norge
  • Bedriften din må produsere og/eller omsette kjøtt, kjøttvarer, kjøttbaserte produkter, livdyr, egg, eggprodukter og slakteri-biprodukter.
  • Om bedriften er et konsern må alle selskapene som har virksomhet innen KLFs interesseområde meldes inn.
  • Selskap innenfor dagligvare- og storhusholdningsmarkedet kan søke om medlemskap om de tilfredsstiller kravene som lærebedrift i butikkslakterfaget
  • Eggpakkeriene må være godkjente av Mattilsynet for å kunne bli medlem i KLF

For selskap med eierinteresser fra norsk landbrukssamvirke gjelder følgende:

  • Landbrukssamvirke samlet må eie mindre enn 50 prosent av selskapet
  • Bedriftens største eier kan ikke være et landbrukssamvirke.
  • Børsnoterte selskaper kan uansett eierstruktur bli medlem i KLF
  • Representanter fra medlemsbedrifter med eierinteresser fra norsk landbrukssamvirke kan i utgangspunktet ikke velges inn i KLFs styre, men kan vurderes til å representere KLF i råd og utvalg.

Medlemskap avgjøres av KLFs administrasjon, men legges frem for styret i tvilstilfelle.