For Bonden

Leverer du slaktedyr eller egg til private slakterier eller eggpakkerier, eller vurderer du å prøve oss ut? På denne siden gir vi deg et innblikk i den privateide delen av bransjen i Norge, og viser fram hvordan vi bidrar til lokal verdiskapning, matmangfold og levedyktige lokalsamfunn over hele landet.

Kjøtt og fjørfebransjens landsforbund (KLF) har i over 100 år vært en pådriver for gode rammevilkår for bonden, landbruket og kjøtt- og fjørfebransjen. Vårt landsforbund er dedikert til å gjøre medlemsbedriftene våre bedre, og slik gi bønder en pålitelig og langsiktig partner. Vi jobber for å øke samfunnets bevissthet om omfanget og betydningen av at bønder leverer dyr og egg til privat side, samt å bygge opp under det generelle omdømmet til private slakterier og eggpakkerier i hele Norge.

KLF har 135 medlemsbedrifter som er spredt over hele landet. Finn medlemsbedrifter her.

Alle bønder som leverer til frittstående slakterier og eggpakkerier får bladet Kjøtt & Eggprodusenten tilsendt gratis enten på papir eller digitalt fire ganger i året.

Hvorfor velge private slakterier?

Ved å velge private slakterier støtter du en sunn konkurranse i kjøtt- og fjørfebransjen. Konkurranse bidrar til bedre priser, mer innovasjon og et bredere utvalg av produkter. Dette er fordeler som også kommer deg som bonde til gode, samtidig som forbrukerne får flere valgmuligheter.

Våre medlemmer (slakteriene og eggpakkeriene) er forpliktet til god dyrevelferd, høy kvalitet og mattrygghet. Ofte vil avstanden dyra transporteres bli kortere om du velger å levere til den nærmeste frittstående aktøren. Du kan være trygg på at private slakterier møter deg med dyktige rådgivere og stolte dyrebilsjåfører som sørger for at dyrene dine blir behandlet med omsorg og respekt hele veien frem til slakterifjøs og avliving.

Mer konkurranse med private slakterier

Konkurranse er bra for bonden, bransjen og forbrukeren. Ved å velge private slakterier eller eggpakkerier støtter du opp om en sunn konkurranse i kjøtt- og fjørfebransjen. At flere ønsker å kjøpe dyr og egg fra gården bidrar til bedre priser til bonden, mer innovasjon og et bredere utvalg av norskproduserte produkter til forbrukerne på spisesteder og i dagligvarebutikkene.

Vi mener at konkurranse om bondens råvarer er til beste for bonden og gir mangfold til forbrukerne. Dine leveranser legger til rette for lokal og regional verdiskapning, når leveransene fra gården foredles videre til kjøtt og eggprodukter. Vi ønsker at flere norske bønder skal levere kvalitetskjøtt og egg til sitt nærmeste frittstående slakteri og eggpakkeri.

Bidrar til utvikling

KLF representerer 135 frittstående bedrifter som bidrar til lokal verdiskaping, matmangfold og levedyktige lokalsamfunn over hele landet. Mange av disse bedriftene er ledende på̊ innovasjon og utvikling i kjøtt- og fjørfebransjen. Bedriftene investerer i moderne utstyr som bidrar til å ta bransjen inn i en bærekraftig framtid. Gjennom medlemskapet i KLF støtter de oppunder at:

  • det skal være lønnsomhet i alle ledd av verdikjeden
  • produksjonen skal foregå på en miljø- og klimavennlig måte gjennom hele verdikjeden
  • norske dyr skal ha god helse og velferd som ivaretar dyrenes behov
  • kjøtt og egg skal produseres på bærekraftige ressurser
  • kjøtt og egg skal bidra positivt for helse og ernæring til befolkningen

Lite byråkrati

Våre medlemsbedrifter er ofte familieeide hjørnestensbedrifter i sitt område. De har selvstendige ledere med lokal forankring som kan respondere, prioritere og handle raskt. Du vil møtes av lite byråkrati og korte beslutningsveier.

Kjemper for gode rammevilkår

KLF jobber aktivt for å sikre gode vilkår for bonden, landbruket og kjøtt- og fjørfebransjen. Vi jobber med myndigheter og interessegrupper for å sikre at bransjen blir hørt og tatt på alvor både nasjonalt og internasjonalt. Forbundet streber etter å skape gode rammevilkår som styrker verdikjeden for kjøtt og egg som helhet.

Dyrevelferd, trygg mat og oppdatert kompetanse

Dyrevelferd, trygg mat av høy kvalitet, klima og bærekraft er kjernen i vårt arbeid. Vi setter standarder og jobber for å opprettholde og forbedre nivået av dyrevelferd og mattrygghet i bransjen.

Forbundet erkjenner betydningen av kunnskap og kompetanse for å lykkes i en bransje i stadig endring, derfor er vi en dedikert pådriver for at de private slakteriene til enhver tid skal holde seg oppdatert på lovverk, kompetanse og ny forskning innen dyrevelferd og mattrygghet. Vi er også opptatt av at medlemmene tar i bruk nye oppfølgings-systemer og knytter seg til bransjestandarder.

KLF publiserer regelmessig nyheter om bransjen. Vil du motta nyhetsbrev fra oss, kan du melde deg på her.

Relevante artikler: