Medlemmer

KLF har per 2020 rundt 140 medlemsbedrifter fordelt på rundt 150 anlegg. Bedriftene er spredt over hele landet i rundt 100 kommuner og har om lag 4100 årsverk med en omsetning på til sammen rundt 21 milliarder kroner.

Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri, kjøttindustri, importbedrifter, småskala-bedrifter og kjøttforretninger.

Størrelsen på bedriftene varierer fra små bedrifter med 1-2 ansatte til store slakteri- og kjøttforedlingsbedrifter med flere hundre ansatte.

Navn
Sted
URL
EFTA