Bransjeretningslinjer

Det er utarbeidet en rekke bransjeavtaler for kjøtt- og eggbransjen.  I noen tilfeller undertegnes de av KLF på vegne av medlemmene, i andre tilfeller knytter enkeltmedlemmer seg til avtalene direkte. KLF er med i utviklingen av bransjeavtaler som berører vår bransje, og i mange tilfeller har vi også ansvaret for å følge opp bedriftenes forpliktelser etter signering.