Opphavsrett

Opphavsrett på KLF’s nettressurser

Innholdet på kjottbransjen.no, kjottprodukter.no, med andre nettressurser som er registrert på eller driftes av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (videre omtalt som KLF) tilhører KLF, eller publisert med tillatesle fra KLF’s datterselskaper, medlemsbedrifter, og/eller samarbeidspartnere, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m.

KLF har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene og innhold kan ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten skriftlig avtale med KLF.

Unntak gjelder for privat, ikke-kommersiell bruk.

Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, fotografier, artikler, video m.m.

KLF aksepterer bruk av pekere til sine nettressusrser fra andre nettsteder. Du kan også dele innholdet og gjøre andre oppmerksom på innholdet via andre sosiale media.

Kopiering eller nedlasting i strid med KLF’s rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Eventuelle spørsmål rettes til sjef for kommunikasjon og medlemskontakt i KLF på e-post svein-erik@kjottbransjen.no eller telefon 905 29 988.