Vinnermerker

Mange vinnere ønsker å promotere produkter som har vunnet priser under NM i Kjøttprodukter. Her finner du merkene i trykk-kvalitet. Vi minner om fellesbestemmelsene med tanke på bruk av merkene.

De mange vinnerne vil både gjennom pressearbeid og egen bruk av resultatene ha stor glede og markedsføringsverdi av resultatene. Det oppfordres til at deltakerne benytter titler og medaljer i markedsføring og merking av produktene. Positiv markedsføring av egne resultater er ønskelig.


Bestille merkeklister på rull?

KLF har gjennom NM-partner Norstamp til enhver tid inne klistermerker av merkene fra forskjellig årstall og valør. Lagerstatus varierer.

Ta kontakt med Norstamp for å bestille.


Ikke misbruk merkene!

Om markedsføringen benyttes i lengre tid (ut over 6 måneder) skal årstall for oppnådd resultat tydelig fremgå (f.eks Norgesmester i pølser 2020, Gullkvalitet i pinnekjøtt 2023). Markedsføring der konkurrenter, produktene eller resultatene deres blir rakket ned på er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt med spekulativ bruk av resultater (f. eks ved å si at man har Norges beste kjøttkake på et produkt som har en gullkvalitetsmedalje, men som ikke ble kåret til den beste. Flere kan ha fått gullkvalitet.

Dersom brudd på disse bestemmelsene avdekkes har arrangøren rett til å kreve at markedsføringen umiddelbart stoppes, inkludert at feilaktige merkede varer tilbakekalles fra handel. Alt ansvar og alle kostnader knyttet til feil bruk av resultatene påfaller bedriften.

Ta kontakt med oss om du er usikker på tittulering og merkebruk.