Avtaler og fordeler

KLF har inngått avtaler med et knippe samarbeidspartnere som gir fordelaktige betingelser på rådgivningstjenester. KLF går god for kvaliteten på det som leveres av tjenester.

Samarbeidspartnerne synliggjøres i forskjellige sammenhenger mot avtalte fordeler for KLF-medlemmer, men forretningsmessige avtaler og transaksjoner går direkte mellom medlemmet og partneren. KLF-medlemmene viser til avtalen i kontakt med bedriftene, og vil på faktura få spesifiserte rabatter i størrelsesorden 20 prosent avhengig av tjenestetype.

Advokatfirmaet Haavind er at av Norges ledende advokatfirmaer med mer enn 115 advokater. Vi tilbyr hele spekteret av juridiske tjenester for næringslivet, og vi satser særskilt mot matindustrien.

Kontakt KLF for hele avtalen

Privatordningen / Oppgjørs- og driftskredittordningen for landbruket innebærer at bønder som leverer til slakterier og pakkerier som er tilknyttet, kan få gunstige vilkår på driftskreditt i banken sin. 

Les mer

Ønsker du en samtalepartner? Trenger du og din bedrift enkle og effektive verktøy for å styrke aktive eierskap og god eierstyring? Ta kontakt med Kess Education.

Kontakt KLF for hele avtalen

Wraamann Consulting/ m-group har de siste 10 årene utført en hel rekke oppdrag for KLF og medlemsbedriftene. Alt fra bistand ved nyansettelser, rene konsulentoppdrag, utvikling og gjennomføring.

Kontakt KLF for hele avtalen

Den norske øremerkeprodusenten OS ID har leveringsavtaler med private slakterier tilsluttet KLF. Det er etablert effektive og sikre rutiner for bestilling og levering av offisielle øremerker. Bønder med leveringsavtale med private slakterier får gjennom avtalen gunstige priser på OS IDs Combi øremerker.

Kontakt KLF for hele avtalen