Styrer, råd og utvalg

Som bransjeorganisasjon for privateid side av kjøttbransjen er det forventet at KLF deltar aktivt i styrer, råd og utvalg som er med å påvirke bransjen. Her ser du hvor ansatte eller representanter fra KLF har deltakelse i eksterne styrer, råd og utvalg.

Oppdatert april 2024

Logo Animalia AS

Styret
Bjørn-Ole Juul-Hansen, nestleder
Hilde S Talset, medlem
Terje Wester medlem
Svein Fatland, 1. vara

Dyrehelseportalen, styringsgruppe
Ida Mathisen

Ernæringsgruppe
Christiane Hoffmann

Helsetjenesten for sau, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Helsetjenesten for storfe, arbeidsutvalg
Ida Mathisen

Helsetjenesten for storfe, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Helsetjenesten for svin, arbeidsutvalget
Emilie Oldervik, medlem
Ida Mathisen, vara

Helsetjenesten for svin, samarbeidsrådet
Ida Mathisen
Emilie Oldervik, vara

InGris, samarbeidsrådet
Emilie Oldervik
Ida Mathisen, vara

Klassifiseringsutvalget – fagutvalg for klassifisering av slakt
Harald Furuseth
Audun Stople

Kontrollutvalget, import, fjørfe, arbeidsutvalg
Ida Mathisen
Cecilia Larsson, 1. vara

Koorimp, styringsgruppa
Ida Mathisen

Sauekontrollen, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Storfekjøttkontrollen, samarbeidsrådet
Ida Mathisen

Avlsregion for sau
Roger Karlsen, avlsregion nord
Solveig H Bergsholm, avlsregion vest
Helge Olaf Aas, avlsregion øst

NSGSs fagråd for sau
Solveig H Bergsholm
Emilie Oldervik, vara

Faggruppe husdyr
Ida Mathisen

NHO Mat og Drikke, matpolitisk utvalg
Christiane Hoffmann

NHO Mat og Drikke, næringspolitisk utvalg
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Bransjestyre for Opplysningskontoret for Egg og Kjøtt
Bjørn-Ole Juul-Hansen, nestleder
Kathrine E Ringstad
Daniel Slakter
Ståle Gausen, 1. vara

Harald Furuseth, styremedlem
Ida Mathisen, styremedlem
Bjørn-Ole Juul-Hansen, vara

Roar Malmin styremedlem
Bjørn-Ole Juul-Hansen generalforsamling
Endre Myhr (brukerråd)

Driftskredittordningen
Bjørn-Ole Juul-Hansen
Karin Aamodt (brukergruppe DIDRIK)

Svein-Erik Eide (Kommunikasjonsutvalg)

Rådet for førtidsslakting – høner
Erik Nielsen
Endre Myhr
Grethe Kolnes Bergo

Formeringsbesetningsgruppa
Ottar Weel
Harald Gropen

Avlsråd
Siv Undem

Fjørforsk, styringgruppe
Christin Bjønness
Tor Inge Lien, vara

Fjørforsk, driftsutvalget
Christin Bjønness
Tor Inge Lien

Omsetningsrådet
Bjørn-Ole Juul-Hansen

Økologisk dialogforum
Trude Viola Nordli
Bjørn-Ole Juul-Hansen, vara

Bjørn-Ole Juul-Hansen, styreleder
Svein-Erik Eide, medlem

Bjørn-Ole Juul-Hansen, styreleder
Harald Furuseth, nesteleder
Ståle Gausen, styremedlem
Axel Dønnum Jensen, styremedlem
Erik Bentzen, vara
Rune Morten Johansen, vara
Dag Arve Tjøtta, vara

Andre råd og utvalg

Nasjonal dyrehelsestrategi
Ida Mathisen, styringsgruppe

Krokrådet
Audun Stople
Endre Myhr

Årets ammekuprodusent, arbeidsgruppe
Ida Mathisen

OPS Landbruk
Bjørn-Ole Juul-Hansen, toppledergruppe
Endre Myhr, koordineringsgruppe


Internasjonalt

Generalforsamlingen: Bjørn-Ole Juul-Hansen
Faggruppe: Christiane Hoffmann, Ida Mathisen, vara

Generalforsamlingen: Bjørn-Ole Juul-Hansen
Faggruppe: Ida Mathisen