KLF Media

KLF media utgir fagbladet Kjøttbransjen og er datterselskap av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Daglig leder er Per A. Sleipnes og han er også redaktør for Kjøttbransjen. KLF Media har kompetanse på utarbeidelse og utgivelse av interntidsskrift, bistand til informasjons- og markedsføringstiltak og publishing-tiltak.

Har du spørsmål, tips eller ideer til reportasjer, ta kontakt med vår redaktør.

Kjøttbransjen

Bladet henvender seg til målgrupper langt utenfor egne rekker; dagligvare- og storhusholdnings, politikere, presse og opinionspåvirkere.

Les mer om bladet Kjøttbransjen

Kjøtt- og eggprodusenten

Bladet henvender seg til bønder og eggprodusenter som leverer til private slakterier og eggpakkeri.

Les mer om bladet Kjøtt- og eggprodusenten

Annonsere i bladene eller på nett?

Bladet Kjøttbransjen (på papir)

Bladet Kjøtt- & eggprodusenten (på papir)

kjottbransjen.no (nettside)