Medlemssider

Som medlem av KLF får du tilgang på en rekke medlemsgoder. Vi jobber sammen med medlemmene for å sikre råvarer. Vi eier eller administrerer en rekke dataløsninger, deltar i FoU-prosjekter, har eierskap i flere viktige selskap for bransjen og sist men ikke minst, koordinerer vi privat side og skaper samlingsteder for læring og sosialt samvær.