Bærekraftig verdikjede

Biosirk Norge – ikke et gram går til spille

Biosirk Norge skaper verdier gjennom resirkulering av organisk avfall. Selskapet håndterer kadaver, hester fra ridesenteret, kjæledyr fra veterinærklinikker og slakte- og skjæreavfall fra Norsk fisk- og kjøttproduksjon. Gjennom foredling blir råvarene forvandlet til animalsk protein og brukes i kraftfôr, gjødsel, sementproduksjon eller til biodiesel.

KLF eier 23 prosent, resten eies av Nortura og Daka Denmark AS.

Les mer på Biosirk Norges nettsider.

Landbrukets klimaselskap – måling av CO2-avtrykk

Formålet er å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk gjennom bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk. En samlet næring vil tilrettelegge for mer klimaeffektiv norsk matproduksjon, gjennom utvikling av bedre systemer for dokumentasjon og beregning av potensialet for
redusert klimaavtrykk på hvert enkelt gårdsbruk.

KLF en av 17 andelseiere i samvirkeselskapet.

Les mer på Klimasmart Landbruks nettsider.