Avlsbesetningen på Bergan gård

I 2005 fikk ekteparet Bjørneng på plass de 30 første årspurkene av Hampshire-rasen i grisehuset på Bergan gård. Purkene kom fra Finland og Hampshire-prosjektet var av pioner-sorten. I dag har hver tiende gris som slaktes i Norge har en far fra Bergan gård og det eksporteres råner til Sverige.

Markedet har siden oppstarten vist stor interesse for Hampshire-grisen. Siden oppstartet har kjøttprosenten gått opp, grisen har fått bedre ben og tilveksten er blitt markant større.

Så vellykket har satsingen vært at Kjell Bjørneng i 2015 utførte en omfattende utbygging på gården. Grisene til ekteparet Bjørneng har i nytt bygg rundt 2000 kvadratmeter boltreplass med plass til mellom 160 og 170 kull. Grisehuset ble oppgradert med moderne fôringsanlegg, lyse og luftige lokaler med store båser og vannbåren varme i smågrishjørnene.

Bergan gård er en såkalt SPS-besetning. Det vil si at den er dokumentert fri for alt av sykdommer. Siden satsingen på Hampshire startet for 10 år siden, har det praktisk talt ikke vært sykdom i grisefjøset av noe slag.

Bjørneng selger en betydelig andel råner til Norsvin med tanke på sæd-produksjon (semin) og har nå etablert rutinemessig eksport av avlsråner til Sverige der rånene brukes i avlspyramiden av Hampshirerasen.

Bergan Gård har vært i Bjørneng-familien siden 30-tallet. Gården er per i dag på 600 mål, i tillegg til 300 mål som leies av andre.