KLF mener

Privat kjøttbransje representerer konkurransen og mangfoldet i det norske kjøttmarkedet. For å sikre vår bransje fornuftige rammebetingelser og konkurransevilkår i forhold til de utfordringer vi står overfor, må vi stå sammen for å bli hørt. På denne siden finner du KLF sine standpunkt i utvalgte enkeltsaker. Standpunktene er gjennomarbeidet av administrasjonen og godkjent av KLFs styre.

  • Antibiotikabruk og resistens i husdyrproduksjon

    Norge skiller seg ut på antibiotikabruk i husdyrholdet, med lavest forbruk i Europa. Et dyr fostret opp i Tyskland får minst 15 ganger så mye antibiotika som et norsk husdyr.*

  • Importvern for norsk landbruk og matindustri

    Praktiseringen av importvernet, og de reguleringsmekanismene som følger av importvernet, må sikre den norske foredlingsindustrien tilstrekkelig råvare av riktig kvalitet.

  • Konsesjonsgrenser i landbruket

    Den enkelte bonde er best egnet til å avgjøre produksjonsomfang og kombinasjoner av produksjoner som er hensiktsmessig på gården. For å unngå urimelig ubalanse i markedet må takten i utvidelse av konsesjonsgrensene tilpasses etterspørselen i markedet.