Opptak fra siste sendingen i KLF-studio

KLF-studio | Hva er bedriften din verdt? | Opptak fra KLF-studio 12.03.2024

Hva er bedriften din verdt?

I KLF-studio sendingen klokken 12:00, tirsdag 12. mars 2024 kommer Tore Bossum og Per Jørgen Foss fra Bright Performance. De har gjennom en artikkelserie i bladet Kjøttbransjen den siste tiden skrevet om eierskifte og verdivurdering.

Alle bedrifter skifter eier. For noen betyr det å overlate arven til neste generasjon, for andre er løsningen å finne eksterne eiere. Uansett løsning innebærer et eierskifte store omveltninger, og det innbefatter ofte betydelige verdier.

Før et eierskifte må det gjennomføres en verdivurdering. Men å vite hva bedriften er verdt er nyttig også i kontakt med banken, ved nye investeringer, ved generasjonsskifte, og ved salg eller fusjon.

Vi har utfordret innlederne til å ta utgangspunkt i et tenkt typisk mellomstort medlem av KLF når de skal snakke om verdisetting.

KLF tror denne sendingen vil passe for daglig leder, eiere, styremedlemmer og neste generasjon i bedriften.

Med vennlig hilsen

KLF-studio