Håland Kjøtt AS

Kontaktinformasjon

Håland Kjøtt AS
Solavegen 21
4352
Klepp
(Rogaland)
Phone: 51 78 69 50

 

Butikk
Spekemat
Behandling

Medaljeliste

2016
Gull
Spekepølse
Salamisving
2016
Gull
Bacon
Pancetta PastaPasta
2016
Sølv
Bacon
Tørrsalta Bacon