Nordfjord Kjøtt AS Pølse Kjøttpølse 720 g

Klasseinndeling 2022Klasseinndeling 2018Nordfjord Kjøtt doblet produksjonen på en månedKylling og lokale pølser på BrandbuListhaug og Blåfjelldal hos KLF-bedrifterNordfjord Kjøtt tatt for etterligning