DalPro AS Spekekjøtt Fenalår av villsau

Klasseinndeling 2024Klasseinndeling 2022Økt storfeslakting i 2023Klasseinndeling 2018Dalpro klare for årets NM i julematKombinerer gårdsdrift med slakteri og butikk