Brødr Ringstad AS Pålegg Svinefilet m/krydder

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjonFikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen erJakten på premium-ribbeBerget av kraftinnsats fra ledelse og ansatte– Reduser antallet, ikke vektene på gris– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedrift