Brødr Ringstad AS Pålegg Svinefilet m/krydder

Berget av kraftinnsats fra ledelse og ansatteJakten på premium-ribbeFikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen erNortura-leveranser skaper stor frustrasjon– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftRingstad med nær ‘balanse’