Brødr Ringstad AS Pålegg Svinefilet m/krydder

Jakten på premium-ribbeBerget av kraftinnsats fra ledelse og ansatte– Reduser antallet, ikke vektene på gris– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftFikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen erNortura-leveranser skaper stor frustrasjon