Brødrene Ringstad AS Grill Marinerte sommerkoteletter

Klasseinndeling 2018Klasseinndeling 2022Jakten på premium-ribbeNortura-leveranser skaper stor frustrasjonFikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen er– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedrift