Brødrene Ringstad AS Pølse Sterk Østfolding

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjonFikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen erJakten på premium-ribbeRingstad med nær ‘balanse’– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedrift– Reduser antallet, ikke vektene på gris