Brødrene Ringstad AS Pølse Sterk Østfolding

Angus-bedriftene forbedret både salg og resultatRingstad med nær ‘balanse’Fikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen erJakten på premium-ribbeNortura-leveranser skaper stor frustrasjonTerje Wester ny styreleder i KLF