Jens Eide AS Pålegg Sylte

Klasseinndeling 2021– Vil tape både kontrakter og arbeidsplasserKjøttbransjen ønsker mer kjekjøttListhaug til Jens Eide slakteriJens Eide med tro på framtidenKlasseinndeling 2023