Kuraas AS Utenom ordinære klasser Lutefiskbacon

Klasseinndeling 2021Kuraas utvider kraftig og ‘tar hjem’ spekematproduksjonenDet beste lutefiskbaconetKuraas får flere ben å stå på- Det trengs offentlig støtte for å holde lyset på i…Kuraas utsatt for massivt dataangrep