Ole Ringdal AS Spekepølse Spekemør røykt i kveil

– «Tjenester nær deg»? Jeg kaller det «tjenester fjern deg»!Høringssvar om grenseverdier eldhusrøktKlasseinndeling 2020Klasseinndeling 2022Ole Ringdal har utvidet for 50 millionerKjøttbransjen ønsker mer kjekjøtt