– «Tjenester nær deg»? Jeg kaller det «tjenester fjern deg»!

Nedleggelsen av legekontoret i Hellesylt var dråpen for Ole Ringdal, som driver hjørnesteinsbedriften i bygda. Både han og Sp-ordfører Jan Ove Tryggestad mener Senterpartiet ikke har levert i regjering. Fallhøyden… Les mer

Ole Ringdal i Ringdal slakteri

Nedleggelsen av legekontoret i Hellesylt var dråpen for Ole Ringdal, som driver hjørnesteinsbedriften i bygda. Både han og Sp-ordfører Jan Ove Tryggestad mener Senterpartiet ikke har levert i regjering.

Fallhøyden var stor for senterpartiordfører Jan Ove Tryggestad etter forrige valg. Senterpartiet kapret 48 prosent av stemmene og han fikk lede et kommunestyre hvor partiet hans bare manglet én representant fra å ha rent flertall. Med en så dominerende posisjon har det vært tungt for ordfører Tryggestad at han ikke har hatt makt til å gjøre noe for å bedre den dårlige kommuneøkonomien, og i mars i år skjedde det som gjerne regnes som den ultimate fallitterklæringen. Stranda ble oppført på statens «Register om betinget godkjenning og kontroll», eller Robek-lista som ordningen er bedre kjent som. Det innebærer at Ordfører Tryggestad og hans kommunestyre er satt under statlig tilsyn i budsjettprosessen. Av alle Norges 356 kommuner er det bare Stranda og 14 andre som i dag har den tvilsomme æren å bli satt på Robek-lista.

- Ikke noe jeg er stolt av

Med valgskredet som ga ordfører Tryggestad så mye makt i kommunestyret kom det også store forventninger fra velgerne til kommunenes tilbud. De har ikke Tryggestad kunnet innfri, og det hele toppet seg i vinter da det i et forsøk på å få budsjettet til å gå i balanse ble vedtatt å legge ned legekontorene i de to avsidesliggende bygdene Hellesylt og Geiranger. 

– Det har vært vanskelig å forklare til velgerne at vi må legge ned legekontorene. Det er ikke noe jeg er stolt av og jeg skjønner frustrasjonen.

Tryggestad synes det er særlig ille å kutte i tilbudet i kommunen fordi innbyggerne i Stranda bidrar med så mye verdiskapning.

– Vi har jo en stor næringsmiddelindustri her og det er et skrikende behov for arbeidskraft. Derfor har vi nesten ikke arbeidsledighet og når folk står på og jobber så vil de jo ha grunnleggende offentlige tjenester i nærheten av der de bor, sier Tryggestad.

KLF publiserer regelmessig nyheter om bransjen. Vil du motta nyhetsbrev fra oss, kan du melde deg på her.

HJØRNESTEINSBEDRIFT: Ole Ringdal AS ansetter omtrent 80 personer i høysesongen og er avhengig av at folk har lyst til å bosette seg i Hellesylt.
 

– Senterpartiet har blitt AP sin nikkedukke

Ole Ringdal er én innbygger som bidrar særlig sterkt til verdiskapningen i kommunen, og som kjenner sterkt på konsekvensene av nedleggingene. Han driver slakteriet Ole Ringdal i Hellesylt, og med om lag 60 ansatte og nesten 200 millioner i omsetning er slakteriet den absolutte hjørnesteinsbedriften i bygda som teller litt i overkant av 500 sjeler.

– At vi mister kommunale tilbud når vi har senterparti-ordfører burde ikke skje, men jeg skylder ikke på Senterpartiet lokalt. De er like frustrert som meg. Det er regjeringen som har sviktet og det følger ikke penger med oppgavene kommunen blir pålagt, sier Ringdal.

For Ringdal som en stor arbeidsgiver har det betydelige økonomiske konsekvenser at legekontoret er borte fra Hellesylt. Tidligere tok det fem minutter for en ansatt å gå fra slakteriet til legekontoret, mens ansatte i dag må kjøre seks mil fram og tilbake til Stranda sentrum for å komme seg til legen. Ringdal beregner at han nå taper 300 000,- i året på arbeidstiden som går tapt når ansatte skal til lege.

– Dette er bare et eksempel på hvordan tilbudet blir stadig dårligere på små steder med hvor det skjer stor verdiskapning. At dette skjer med Senterpartiet i regjering er rett og slett vannskjøtsel og jeg skjønner godt hvorfor de har mistet så mye oppslutning. Slagordet «tjenester nær deg» burde vært endret til «tjenester fjern deg»!  Ingen, absolutt ingen ute i distrikta kjenner seg igjen i Senterparti-politikken. Det virker som Senterpartiet har blitt «nikkedokka» til AP, sier Ringdal.  

UTFORDRENDE LOGISTIKK: I Hellesylt innebærer dyretransport ulike transportmidler. 

Sliter med rekrutteringen

Legekontorene i Hellesylt og Geiranger er ikke de eneste tilbudene som har blitt rammet av innsparinger. Sykehjemsplasser har blitt nedlagt i Hellesylt og grendeskolen har vært foreslått nedlagt, men er nå foreløpig ikke en aktuell salderingspost. I tillegg har Hellesylt mistet bankfilialen og taxitjenesten, tjenester ordfører Tryggestad riktignok ikke har noe ansvar for, men det er like fullt med på å forsterke følelsen slakter Ringdal har av å være overlatt til sin egen skjebne.

– Hvorfor skal folk flytte til Hellesylt når alt legges ned? Vi trenger arbeidsfolk og har problemer med å rekruttere, sier Ringdal.

- Regjeringen må forstå at senterpartipolitikk er dyrt

Næringsindustrien i kommunen trenger mye arbeidskraft og mange kommer flyttende fra Øst-Europa. Blant de 4500 innbyggerne i Stranda kommune kommer nærmere 800 fra utlandet. Det har imidlertid vært et fallende innbyggertall de siste par årene, og ordfører Tryggestad mener det er en viktig grunn til de økonomiske problemene.

– Under Korona var det store permitteringer og mange utlendinger flyttet hjem. Vi har mistet et par hundre innbyggere og det fører til millioner tapt for kommunen, sier Tryggestad.

Ordføreren fraskriver seg imidlertid ikke ansvaret for det økonomiske uføret, og mener kommunen har mer å gå på når det gelder å effektivisere driften. Samtidig sender han en klar oppfordring til partikollegene i regjering om å følge opp valgkampløftene.

– De må forstå at senterpartipolitikk er dyrt og de må følge opp, noe jeg ikke synes de har gjort så langt. Stranda kommune driver motstrømspolitikk og dette har en kostnad.

Ordføreren har hatt besøk av kommunalminister og partifelle Sigbjørn Gjeldsvik og han håper at ministeren vil bidra til at neste statsbudsjett kan bedre situasjonen i Stranda.

PRESSET SP-ORDFØRER: Jan Ove Tryggestad, Senterpartiordfører i Stranda, har måttet stå bak nedleggelser etter at kommunen ble satt på Robek-lista.

Inntil videre forsøker ordfører Tryggestad å gjøre det beste med det som finnes i kommunekassa og selv om det ikke er mye har han bestemt seg for å endre standpunkt i saken om de nedlagte legekontorene.

– Ved neste kommunestyremøte vil jeg be om å øke rammen for driften med 300 000 kroner for året, og at vi skal gjenåpne legekontorene i Geiranger og Hellesylt.

Les mer: Vurderer du å samarbeide med private slakterier eller eggpakkerier? På vår side For Bonden  gir vi deg et innblikk i den private delen av kjøttbransjen i Norge.

Siste saker