Eidsmo Slakteri AS Spekekjøtt Fenalår

Eidsmo Dullum slakter på Oppdal- Føler oss dårlig behandlet på OttaKlasseinndeling 2022Klasseinndeling 2024Klasseinndeling 2018Mange ledere i kjøttindustrien er bønder