Eidsmo Slakteri AS Spekekjøtt Fenalår

Minneord Arnt Johan Eidsmo- Føler oss dårlig behandlet på OttaBeiter midt i verdensarvenKlasseinndeling 2018Klasseinndeling 2020Næringspris til Slakthuset Eidsmo Dullum