Mange ledere i kjøttindustrien er bønder

Traktor sto ikke på pensumlista da Kjell Ove Oftedal utdannet seg til kroppsøvingslærer og toppidrettstrener på Norges idrettshøyskole. Kunsten å håndtere en John Deere måtte han lære seg på egen hånd for 20 år siden da han og familien kjøpte et småbruk.

– Det at jeg de siste 20 årene har drevet et småbruk med sau, gir meg en god forståelse for hvordan det er å drive kjøttproduksjon i dag. Det sier Kjell Ove Oftedal (52), daglig leder i Røros slakteri AS og Røroskjøtt AS. Han er en av mange ledere i den frittstående delen av kjøttbransjen som også er gårdbrukere.

Traktor sto ikke på pensumlista da Kjell Ove Oftedal utdannet seg til kroppsøvingslærer og toppidrettstrener på Norges idrettshøyskole. Kunsten å håndtere en John Deere måtte han lære seg på egen hånd for 20 år siden da han og familien kjøpte et småbruk.
Traktor sto ikke på pensumlista da Kjell Ove Oftedal utdannet seg til kroppsøvingslærer og toppidrettstrener på Norges idrettshøyskole. Kunsten å håndtere en John Deere måtte han lære seg på egen hånd for 20 år siden da han og familien kjøpte et småbruk. Foto: Privat

Småbruket som Kjell Ove og familien kjøpte for 20 år siden, ligger 500 moh. i Aunegrenda i Holtålen kommune nord for Røros.

– Jeg brenner for norsk landbruk og kjøttproduksjon. Det er svært viktig at vi driver slakteriet på Røros så effektivt som mulig slik at vi klarer å betale bøndene mest mulig for kjøttet. Vi er avhengige av hverandre. Spesielt i disse tider med store kostnadsøkninger for bonden, så betyr prisen på slakt ekstra mye. 


– Hva skal det være i dag? Daglig leder Kjell Ove Oftedal ønsker kundene velkommen inn på kjøttbutikken på Røros slakteri. Der tilbyr han godsaker fra den andre bedriften han leder, Rørosmat. Før og etter jobb driver han det 100 mål store småbruket sitt.
– Hva skal det være i dag? Daglig leder Kjell Ove Oftedal ønsker kundene velkommen inn på kjøttbutikken på Røros slakteri. Der tilbyr han godsaker fra den andre bedriften han leder, Rørosmat. Før og etter jobb driver han det 100 mål store småbruket sitt. Foto: Privat

Verdivalg

For Kjell Ove og familien var det et verdivalg å flytte til et gårdsbruk.

Da Kjell Ove Oftedal for seks år siden gikk inn i kjøttbransjen som daglig leder i de to bedriftene Røros slakteri og Røroskjøtt, hadde han allerede erfaring som landslagstrener i skiskyting, ekspertkommentator i NRK radio og TV2, lærer på Meråker videregående skole, salgssjef på Røros hotell og selvstendig næringsdrivende med næringseiendom. Midt oppi alt dette har han de siste 20 årene også vært småbruker med sau.

Foto: Privat

– Jeg liker å jobbe, og det er alltid arbeidsoppgaver å ta tak i dersom en har ledig tid. Jeg føler meg også privilegert som er med og bidrar til å produsere tradisjonsrik kvalitetsmat, samtidig som jeg bor i idylliske landlige omgivelser.

De to bedriftene Kjell Ove leder, Røros Slakteri og Røroskjøtt, har samarbeidet tett over mange år. De fronter markedet med en felles merkevare, Røroskjøtt, for dagligvare og storhusholdning. Røros Slakteri er en tradisjonsrik bedrift nært knyttet til lokalmiljøet i fjellregionen. Slakteriet legger avgjørende vekt på dyrevelferd, kvalitet og nær kontakt med bonden.


Transportleder og bonde

Eidsmo Dullum AS er en annen av de mange medlemsbedriftene i Kjøtt- og fjørfebransjen Landsforbund (KLF) med aktive bønder i ledelsen. Transportleder Inge Skjetlein (48) driver familiegården Skjetlein Østre i Trondheim kommune. Han ser det som en fordel å ha erfaring fra landbruk når han som transportleder på et slakteri har kontakt med bøndene.

– Ofte blir det snakk om landbruksrelaterte ting når de ringer inn og melder på dyr til slakt, eller vil diskutere forskjellige aspekter ved produksjonen sin.


Vel hjemme på gården etter jobben som transportleder i Slakthuset Eidsmo Dullum, sjekker Inge Skjetlein om hveteavlinga er klar til å treskes. – Årets avling var varierende, men alt i alt bra, forteller han. Siden 2017 har han bare dyrket korn på slektsgården Skjetlein Østre.

Foto: Privat


Oppveksten på et melkebruk har formet meg

Gården til Inge er på 440 mål fulldyrka, 150 mål produktiv skog og 100 diverse innmark. Den har vært i slekta iallfall siden 1600-tallet, trolig lenger. De første 13 årene etter at Inge tok over gården i 2004, fortsatte han den gamle tradisjonen med kyr i tillegg til korn.

– Det å ha vokst opp på et melkebruk har selvfølgelig formet meg som person. Jeg begynte å arbeide på gården i ung alder og ble fort vant til å arbeide lange dager. Vi fikk tidlig ansvar på gården. 

I tillegg til å drive familiegården Skjetlein Østre er Inge Skjetlein transportleder i Slakthuset Eidsmo Dullum på Kvål i Melhus kommune sør for Trondheim. Etter utdanningen som sivilagronom var han innom Tine rådgivning før han i 13 år drev som melkebonde.

I tillegg til å drive familiegården Skjetlein Østre er Inge Skjetlein transportleder i Slakthuset Eidsmo Dullum på Kvål i Melhus kommune sør for Trondheim. Etter utdanningen som sivilagronom var han innom Tine rådgivning før han i 13 år drev som melkebonde. 

Foto: Privat

Slakthuset Eidsmo Dullum, der Inge er transportleder, har en slaktelinje for storfe på Kvål i Melhus kommune og en slaktelinje for småfe på Oppdal. Bedriften ble etablert våren 2005 gjennom at de tre tradisjonsrike slakteriene Eidsmo, Dullum og Trondheim Slaktehus samlet slaktingen på ett sted. Målet var å sikre et sterkt, framtidsrettet slakterialternativ for husdyrprodusentene.


Les mer: Vurderer du å samarbeide med private slakterier eller eggpakkerier? På vår side For Bonden  gir vi deg et innblikk i den private delen av kjøttbransjen i Norge.

Siste saker