Fatland Ølen AS Grill Coop GP – Grillspyd av svin side, uten ben

Klasseinndeling 2018Coop kjøper ICA NorgeStabilt for KLFs slakterier og eggpakkerier i 2019Klasseinndeling 2022Vekst for mange bedrifter til tross for et spesielt 2020Konkurrerer om hele dyret