Inderøy Slakteri AS Spekekjøtt Siliana spekerull

– Føler oss dårlig behandlet på OttaInderøy Slakterimed tre NM-titlerFra kjøttkraft til lokalt kraftsentrumInderøy Slakter tildelt 40 000 laugskronerPolitikerbesøk hos Inderøy Slakteri– Svekkes av offentlige innkjøpsordninger