Inderøy Slakteri AS Spekekjøtt Siliana spekerull

Klasseinndeling 2022Fatland og Jæder vil avløse Nortura på OttaFatland og Jæder vil avløse Nortura på OttaKlasseinndeling 2018Grilstad inn på eiersiden i nye Gudbrandsdal Slakteri- Føler oss dårlig behandlet på Otta