Politikerbesøk hos Inderøy Slakteri

– Jeg er imponert over Inderøy Slakteri og menneskene jeg traff der. Bedriften har en klar strategi, høye ambisjoner, og ser muligheter innenfor mange områder, sa AP-politiker Terje Sørvik etter… Les mer

Fra venstre: Maj Britt Lagesen, Håvard Gausen, Terje Sørvik og Espen Sundby (tillitsvalgt)

- Jeg er imponert over Inderøy Slakteri og menneskene jeg traff der. Bedriften har en klar strategi, høye ambisjoner, og ser muligheter innenfor mange områder, sa AP-politiker Terje Sørvik etter bedriftsbesøk onsdag 8. september.

Det var Trøndelag Arbeiderparti valgkrets nord som var på besøk. De møtte med stortingskandidatene Terje Sørvik og May Britt Lagesen, samt leder i Inderøy Ap, Mads Nervik.

- I Trøndelag er vi er i en lykkelig situasjon med fantastiske råvarer og med gode etablerte fagmiljø på foredling og matproduksjon. Jordbruket sysselsetter svært mange i regionen, og næringen har stor betydning bosettingen. Vi har et mangfoldig fylke med store variasjoner både når det kommer til struktur og mattradisjon.

Sørvik trekker frem reiselivssamarbeidet Den Gyldne Omvei - et samarbeid mellom reiselivsaktører der Inderøy slakteri har en viktig rolle i å løfte andre og bygge merkevare rundt lokalmat fra området.  

- Reisende langs E6 bør ta avstikkeren og følge fylkesveien fra Røra gjennom Straumen og videre rundt på halvøya. Over 20 små og mellomstore aktører samordner innsatsen sin og presenterer seg under samme paraply.

AP-politikeren påpeker at Trøndersk matmanifest som kom i 2021 har vært viktig for regionen. Manifestet er et offentlig og privat samarbeid, som skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter.

Han mener også at politikere har stor nytte å være ute på bedriftsbesøk som han er denne dagen hos Inderøy Slakteri.

- Det er usedvanlig viktig å ha god kunnskap om det varierte næringslivet. Arbeiderpartiet er opptatt av næringsutvikling, rammeverk og verdiskapning. Skulle jeg ende opp på Stortinget er det verdifullt å ha kontakter ute i bedriftene som kan kontaktes for sparring i betydningsfulle saker.

Sørvik avslutter med å fastslå at Inderøy slakteri er en viktig aktør i lokalsamfunnet, og at han også oppfatter at de ansatte føler et sterkt eierskap til bedriften. Inntrykket er at de aktivt gir innspill til bedre drift, og er med i diskusjonene når viktige beslutninger skal tas.

Marte Størvold og Terje Sørvik under omvisningen på Inderøy Slakteri

Politikerens besøk er en del av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds arbeid i forbindelse med stortingsvalget. KLF deler kunnskap og utveksler synspunkter med stortingskandidater en regner med blir sentrale i kommende stortingsperiode.

Politikerbesøk hos Pers Kjøkken (kjottbransjen.no )

KLF ønsker en så stor norsk landbruksproduksjon som mulig. En forutsetning for lykkes med det er at det føres en politikk som leder til en sterk, effektiv, og konkurransedyktig norsk matindustri.

- Vi er veldig glade for at de tre politikerne tok seg tid til dette besøket. Det kommende stortinget skal ta mange beslutninger av særdeles stor betydning som påvirker rammebetingelsene og framtidsmulighetene til bedriftene i vår bransje. Klimautfordringen og helse- og ernæringsdiskusjonen er spørsmål av internasjonalt format som også skal finne sin norske løsning, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Han er også glad for å få vist frem bransjens omfattende arbeid på dyrevelferd.

Siste saker